W dniach 3-5 listopada odbyły się XV Dni Jana Pawła II. Wydarzeniu towarzyszył ogólnopolski konkurs fotograficzny organizowany już po raz dziesiąty przez Politechnikę Krakowską. Jego wyniki zostały ogłoszone 5 listopada w Sanktuarium Świętego Jana Pawła II. 
 
Tegoroczne Dni JP II odbywały się pod hasłem: „Jan Paweł II. Co dalej?”. Taki był też temat konkursu, w którym mogli wziąć udział zarówno profesjonaliści jak i amatorzy fotografii. Prace (wpłynęły 43) oceniało jury w składzie: dr hab. inż. arch. Tomasz Kapecki, prof. PK (przewodniczący jury, prorektor ds. ogólnych PK), mgr sztuki Ewa Deskur-Kalinowska (Dział Promocji PK), mgr inż. Jan Zych (art. fot., członek Związku Polskich Artystów Fotografików), mgr Danuta Zajda (sekretarz jury, Dział Promocji PK). Podczas posiedzenia 21 października wyłoniono laureatów konkursu. 
 
I nagroda Jacek Ciso Niech nasza droga bedzie wsplna. Niech nasza modlitwa bdzie pokorna. Niech nasza mio bdzie potna II nagroda Gabriela Kope Chc by taki jak Ty III nagroda Fotreporta Waldemar Sowiski
 
I nagrodę otrzymał Jacek Cisło, autor fotografii zatytułowanej: „Niech nasza droga będzie wspólna. Niech nasza modlitwa będzie pokorna. Niech nasza miłość będzie potężna”. II nagrodę przyznano Gabrieli Kopeć za fotografię pt. „Chcę być taki jak Ty”. III nagrodą jury uhonorowało Waldemara Sowińskiego za fotografię nr 1 z cyklu „Fotoreportaż”. Ponadto na wystawę pokonkursową, która w tym roku ma formę wirtualną, zostały zakwalifikowane prace: Beaty Makowskiej, Moniki Nikiel, Anny Pelc, Karoliny Jędrasik, Gabrieli Kopeć, Jakuba Kirkowskiego, Anny Kowalczyk, Jacka Cisło, Waldemara Sowińskiego.
 
 
Dni Jana Pawła II organizowane są przez szkoły wyższe z Krakowa. Celem przedsięwzięcia jest upamiętnienie postaci Świętego Jana Pawła II i popularyzacja jego dziedzictwa wśród społeczności akademickiej. W ramach Dni JP II – oprócz konkursu fotograficznego – odbywają się zwykle wykłady, debaty, konferencje, sesje naukowe, koncerty i konkurs literacki. W 2011 r. głównym organizatorem była Politechnika Krakowska. Ze względu na trudną sytuację epidemiologiczną, poszczególne wydarzenia w ramach XV Dni Jana Pawła II odbywały się on-line
 
(bk)
 
 
Zdjęcia, prace nagrodzone w tegorocznym konkursie (od lewej: I, II i III nagroda)