KOMUNIKAT NR 13
 
REKTORA POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ
 
im. Tadeusza Kościuszki
 
z dnia 9 listopada 2020 r.
 
znak R.0201.141.2020
 
w sprawie pracy zdalnej w okresie od 9 do 29 listopada 2020 r.
 
W związku z zaleceniami Ministra Edukacji i Nauki z dnia 5 listopada 2020 r. dotyczącymi decyzji Rady Ministrów w sprawie podjęcia dalszych niezbędnych środków w walce z wirusem SARS-CoV-2, uwzględniających zachowanie jak największego dystansu społecznego poprzez ograniczenie bezpośrednich kontaktów, w okresie od 9 do 29 listopada 2020 r. we wszystkich przypadkach niewymagających pracy stacjonarnej zalecam pracę w trybie zdalnym.
 
Kierownicy jednostek organizacyjnych zobowiązani są do ustalenia dyżurów zapewniających ciągłość pracy jednostek z jednoczesnym spełnieniem warunków zlecania pracy zdalnej określonych w Zarządzeniu nr 97 Rektora PK w sprawie zasad funkcjonowania Politechniki Krakowskiej w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021, z późn. zm. oraz Zarządzeniu nr 109 Rektora PK w sprawie funkcjonowania Politechniki Krakowskiej w związku z objęciem miasta Kraków dodatkowymi ograniczeniami dla obszarów czerwonych.
 
R E K TO R
 
prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz