Zachęcamy do zapoznania się z zasadami podejmowania i odbywania studiów wyższych na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki przez osoby niebędące obywatelami polskimi. Obecnie trwa rekrutacja na studia II stopnia prowdzone w języku polskim i angielskim. 

 

Komplet dokumentów można składać do 5 lutego 2021 r.

 

Procedury aplikacyjne >>>