Za nami jubileuszowa, 10. edycja ogólnopolskiego konkursu „StRuNa”, którego nazwa pochodzi od pierwszych liter słów „studencki ruch naukowy”. W tym roku w kategorii Opiekun Naukowy Roku wyróżnienie zdobyła dr hab. inż. Joanna Ortyl, prof. PK – opiekun Koła Naukowego Fotochemii Stosowanej, działającego na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej. 
 
JOCelem konkursu „StRuNa” jest nagrodzenie studentów i doktorantów, którzy zespołowo zrealizowali najciekawsze projekty naukowe, a także opiekunów naukowych i twórców podmiotów rozpoczynających aktywność naukową. W 10. edycji konkursu nagrody i wyróżnienia zostały przyznane w jedenastu kategoriach: Debiut Roku 2020, StRuNa-MEDIA 2020, Koło Naukowe Roku 2020, StRuNa-EKO 2020, StRuNa-HUMAN 2020, Konferencja Roku 2020, StRuNa-MED 2020, StRuNa-SCIENCE 2020, StRuNa-TECH 2020, Projekt Roku 2020, Opiekun Naukowy Roku 2020. Wręczono też Nagrody 10-lecia. Konkurs „StRuNa” organizuje Fundacja „Fundusz Pomocy Studentom”, prowadząca działania o charakterze edukacyjnym, informacyjnym, charytatywnym i badawczym.
 
Dr hab. inż. Joanna Ortyl, prof. PK została doceniona za swoją pracę z Kołem Naukowym Fotochemii Stosowanej, działającym na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej. Obecnie należy do niego 15 członków, którym uczestnictwo w kole umożliwia poszerzanie wiedzy i umiejętności z zakresu szeroko pojętej fotochemii stosowanej. 
 
Prof. Joanna Ortyl jest absolwentem kierunku technologia chemiczna (specjalność: technologia tworzyw sztucznych) na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej. Staże naukowe odbywała na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie i Münster University of Applied Sciences w Niemczech. Obecnie pracuje w Katedrze Biotechnologii i Chemii Fizycznej WIiTCh PK. 
 
Problematyka naukowo-badawcza, którą zajmuje się dr hab. inż. Joanna Ortyl, prof. PK, obejmuje: nowoczesne technologie fotochemiczne; syntezę i charakterystykę właściwości fotochemicznych i fotofizycznych inicjatorów polimeryzacji kationowej, fotoinicjowanej promieniowaniem nadfioletowym i widzialnym; fotochemię i fotofizykę sond spektroskopowych; syntezę nowych, efektywnych fotoinicjatorów oraz koinicjatorów polimeryzacji kationowej, a także badania procesu fotoinicjowania polimeryzacji; prace nad właściwościami fotochemicznymi i fotofizycznymi sond molekularnych.
 
Badaczka jest autorką i współautorką kilkudziesięciu wynalazków, które zdobyły liczne nagrody, zarówno krajowe, jak i zagraniczne oraz laureatką konkursów organizowanych przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej, Narodowe Centrum Nauki, czy Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
 
(bk)
 
 
Fot. prof. Joanna Ortyl / kadr z filmu zrealizowanego z okazji jubileuszu 75-lecia PK