KOMUNIKAT NR 14
 
REKTORA POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ
 
im. Tadeusza Kościuszki
 
z dnia 27 listopada 2020 r.
 
znak R.0201.145.2020
 
w sprawie przedłużenia obowiązywania Komunikatu nr 13 Rektora PK z dnia
 9 listopada 2020 r.
 
W związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, przedłużam obowiązywanie Komunikatu nr 13 z dnia 9 listopada 2020 r. w sprawie pracy zdalnej do dnia 31 grudnia 2020 r.
 
 
 
                                                                                                 R E K T O R
  
                                                                            prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz