Nazwiska badaczy z Politechniki Krakowskiej znalazły się na TOP 2% – opracowanej przez Uniwersytet Stanforda prestiżowej liście najczęściej cytowanych na świecie naukowców. W rankingu brany jest pod uwagę cały dorobek naukowy poszczególnych badaczy według indeksu bibliometrycznego.
 
Zestawienie TOP 2% zostało opracowane przez Uniwersytet Stanforda (USA) we współpracy z wydawnictwem Elsevier i przedsiębiorstwem SciTech Strategies. Ranking zawiera uszeregowane nazwiska 2 proc. najlepszych naukowców, których publikacje są najczęściej cytowane przez innych autorów. Oceniana jest całość dorobku naukowego poszczególnych badaczy ze wszystkich dziedzin nauki według indeksu bibliometrycznego, który uwzględnia następujące kryteria: indeks Hirscha, liczbę cytowań (z uwzględnieniem autocytowań), Impact Factor, miejsce i rolę na liście autorów (pierwsze, ostatnie miejsce).
 
Ranking, w którym znalazło się blisko 160 tys. badaczy z całego świata, obejmuje 22 główne dziedziny badań podzielone na 176 specjalności.
 
 
Na tej prestiżowej liście są naukowcy z Politechniki Krakowskiej (nazwiska uszeregowane wg pozycji zajmowanej na liście TOP 2%):
 
  • prof. dr hab. inż. Krzysztof Pielichowski (Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej)

  • prof. dr hab. inż. Dariusz Bogdał (Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej)

  • prof. dr hab. inż. Jan Taler (Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki)

  • dr Marek Malinowski (Wydział Informatyki i Telekomunikacji)

  • dr hab. inż. Lesław Bieniasz, prof. PK (Wydział Informatyki i Telekomunikacji)

  • prof. dr hab. inż. Dawid Taler (Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki)

  • prof. dr hab. inż. Aleksander Muc (Wydział Mechaniczny) 

 

 

Pełna lista rankingowa

 

 
Na stronie z wynikami zestawienia TOP 2% opublikowany został też ranking cytowań dotyczący 2019 r. I w nim uplasowali się pracownicy naukowi Politechniki Krakowskiej: prof. dr hab. inż. Krzysztof Pielichowski, dr hab. inż. Paweł Pławiak, prof. PK (Wydział Informatyki i Telekomunikacji), prof. dr hab. inż. Dawid Taler, prof. dr hab. inż. Jan Taler, dr hab. inż. Izabela Hager, prof. PK (Wydział Inżynierii Lądowej), dr Marek Malinowski, prof. dr hab. inż. Aleksander Prociak (Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej), dr hab. inż. Radomir Jasiński, prof. PK (Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej), dr hab. inż. Edyta Plebankiewicz, prof. PK (Wydział Inżynierii Lądowej), dr hab. inż. Sławomir Wybraniec, prof. PK (Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej), prof. dr hab. inż. Aleksander Muc. 

 

(bk)