03.12.2020r.

Na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowano informację nt. możliwości składania wniosków o stypendium dla wybitnych młodych naukowców.

Ze względu na dni wolne od pracy (Komunikat nr 11 Rektora PK) dokumenty do podpisu Prorektora ds. nauki należy składać do dnia 23 grudnia 2020r.

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-na-temat-skladania-wnioskow-o-stypendia-ministra-wlasciwego-do-spraw-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-dla-wybitnych-mlodych-naukowcow-w-grudniu-2020-r