Studenci Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej wsparli inicjatywę kolegów z Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Studenci ASP postanowili uratować barokowe malowidła naścienne w zniszczonej kaplicy Góry Oliwnej przy kościele w Rapocinie. Zły stan obiektu sprawił, że potrzebna była pomoc studentów Politechniki Krakowskiej.

 

 

Studenci Koła Naukowego "Korniki" w Rapocinie Inicjatywa studencka WKiRDS ASP w Krakowie zakładała zabezpieczenie i przeniesienie pozostałości malowideł ściennych w kaplicy. Ponieważ ślady po katastrofie sklepienia i dachu budynku wskazywały, iż osobom przebywającym w pobliżu może grozić niebezpieczeństwo, niezbędnym okazało się uprzednie odpowiednie zabezpieczenie kaplicy. Zadania tego podjęli się Karolina Olucha, Kinga Przygoda, Paweł Wyparło i Jadwiga Mucha – studenci studiów I stopnia na kierunku budownictwo i jednocześnie członkowie Koła Naukowego Konstrukcji Drewnianych i Innych Surowców Tradycyjnych KORNIKI. Nad każdym etapem prac wykonywanych przez studentów czuwali opiekunowie koła: mgr inż. Tomasz Kochański, dr inż. Dorota Kram oraz mgr inż. Klaudia Śliwa-Wieczorek.

 

Studenci z Wydziału Inżynierii Lądowej PK włączyli się do akcji ratowania zabytku w lutym 2020 roku. Pracę rozpoczęli od wykonania kompleksowej inwentaryzacji konstrukcyjno-budowlanej zachowanych murów oraz znajdującej się pod nimi krypty. Członkowie KN KORNIKI zinwentaryzowali charakterystyczne wymiary obiektu, zbadali stan i przekrój murów oraz wyznaczyli ich deformację po katastrofie. Po zakończeniu prac w terenie przystąpili do opracowywania koncepcji konstrukcji wzmacniającej, którą planowali wykonać z ogólnie dostępnego materiału budowlanego jakim jest drewno. Przygotowana przez studentów dokumentacja projektowa uzyskała niezbędne pozwolenia. Na jej podstawie wykonano – przy pomocy mieszkańców Rapocina – konstrukcję, która pozwoliła studentom ASP w Krakowie bezpiecznie przystąpić do prac konserwatorskich.

 

Drewniana konstrukcja znakomicie spełniła swoją rolę, dzięki czemu akcja ratunkowa studentów WKiRDS ASP zakończyła się sukcesem. Wszystkie XVIII-wieczne freski zostały, za pomocą specjalnej techniki, przeniesione do głogowskiej kolegiaty, gdzie poddano je procesowi konserwacji.

 

 

Odwiedź fanpage KN KORNIKI >>>

 

(JS)

Na zdjęciu wyżej: studentki WIL PK w Rapocinie / fot. mgr Tomasz Kochański

 

Studenci Koła Naukowego "Korniki" z WIL PK dokonują inwentaryzacji budynku w Rapocinie Fragment schematu konstrukcji zabezpieczającej - projekt KN "Korniki" Drewniana konstrukcja wzmacniająca zaprojektowana przez studentów Politechniki Krakowskiej

 

Na zdjęciach: 1) studenci WIL PK w Rapocinie / fot. mgr Karolina Molga; 2) schemat konstrukcji zabezpieczającej / mat. KN KORNIKI, WIL PK; 3) konstrukcja wzmacniająca zaprojektowana przez studentów WIL PK / fot. mgr Karolina Molga