dr hab. inż. Stanisław Młynarski, prof. PK
 
Stanisław Młynarski
Kierownik Zakładu Budowy i Eksploatacji Pojazdów Szynowych, Instytutu Pojazdów Szynowych PK; absolwent Wydziału Mechanicznego PK.

 

W 1999 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk technicznych,  a w 2019 r. stopień naukowy doktora habilitowanego w dyscyplinie inżynieria mechaniczna. Jest członkiem stowarzyszeń naukowych i organizacji inżynierskich PNTTE, SIMP, TNOiK oraz TÜV  Rheinland Polska. Pełni funkcję Sekretarza Prezydium Zarządu PNTTE w Warszawie, wiceprezesa Zarządu SIMP (Kraków) oraz wiceprezesa Zarządu TNOiK (Kraków). Posiada certyfikat zewnętrznego eksperta TÜV Rheinland Polska, jest ekspertem PNTTE oraz Dyplomowanym Rzeczoznawcą SIMP i biegłym sądowym. Jest autorem ponad 100 publikacji naukowych, dwóch monografii, 56 referatów i wielu prac naukowo-badawczych, ponad 300 prac rzeczoznawczych, eksperckich i wdrożeniowych. Opracował oraz prowadził szereg przedmiotów kształcenia z obszaru eksploatacji i niezawodności maszyn, wypromował 176 dyplomantów na studiach I i II stopnia.

 

Zainteresowania naukowe koncentruje w obszarze niezawodności i ekonomiki eksploatacji maszyn. Rozwija je także w szeroko pojmowanym konsultingu, realizowanym we współpracy z firmami doradczymi i ośrodkami wdrożeniowymi na rzecz rozwoju przedsiębiorstw, instytucji i jednostek samorządu. Opracował oryginalne metody oceny i prognozowania niezawodności przedstawione w formie monografii oraz cyklu publikacji monotematycznych. Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Złotą Honorową Odznakę SIMP, Srebrną Odznaką Honorową TNOiK.