prof. dr hab. inż. Wiesław Zima
 
profesor Wiesław Zima
Pracownik Katedry Energetyki na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki; absolwent Wydziału Mechanicznego PK na kierunku mechanikaprzewodniczący Komisji ds. Promocji WMPK (w latach 2006-2015); były członek Rady Programowej Projektu Badawczego Zamawianego oraz Sekcji Termodynamiki Komitetu Termodynamiki i Spalania PAN; przewodniczący Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich na PK w kadencji 2021-2024.

 

Tytuł mgr inż. w specjalności maszyny i urządzenia przemysłu chemicznego i spożywczego uzyskał w 1992 r. W roku następnym został zatrudniony w Zakładzie Maszyn i Urządzeń Energetycznych Instytutu Aparatury Przemysłowej i Energetyki WMPK. Rozprawę doktorską pt. „Odwrotny problem przewodzenia ciepła w ciśnieniowych elementach kotłów" obronił z wyróżnieniem w roku 1996. Jako rozprawę habilitacyjną przedstawił monografię pt. „Symulacja nieustalonych procesów zachodzących w przegrzewaczach pary kotłów energetycznych na WMPK". Tytuł profesora nauk technicznych uzyskał w lutym 2019 r.

Zajmuje się rozwiązywaniem złożonych problemów dotyczących elastyczności pracy bloków energetycznych (rozruchy, odstawienia, szybkie zmiany obciążenia) oraz OZE. Był kierownikiem trzech projektów badawczych. Wypromował troje doktorów nauk technicznych. Był recenzentem w pięciu przewodach doktorskich (w tym jeden realizowany na Uniwersytecie w Cape Town) oraz w trzech przewodach habilitacyjnych, a także w jednym postępowaniu o nadanie tytułu naukowego profesora.  Uczestniczył w pracach Zespołu Ekspertów NCN. Zasiada w Radzie Naukowej czasopisma „Rynek Energii”. Jest współzałożycielem Stowarzyszenia na rzecz Kształcenia Specjalistów Budowy Maszyn i Urządzeń Energetycznych (powstałego w 2002 r.)