Pełnomocnik ds. kształcenia
dr inż. Otmar Vogt
 
Zakres kompetencji pełnomocnika ds. kształcenia:

 

 OVogt

 • nadzór nad funkcjonowaniem Działu Kształcenia i Centrum e-edukacji;

 • nadzór nad zasadami kształcenia i realizacją procesu dydaktycznego na studiach i studiach doktoranckich;

 • nadzór nad procesem uruchamiania i likwidowania studiów oraz zmianami programów studiów;

 • nadzór nad Wewnętrznym Systemem Zapewniania Jakości Kształcenia;

 • współpraca PK z instytucjami dokonującymi akredytacji kierunków studiów;

 • współpraca PK z uczelniami w ramach programu MOSTECH;

 • organizacja rekrutacji na studia, z wyłączeniem rekrutacji cudzoziemców;

 • współpraca PK ze szkolnictwem średnim;

 • nadzór nad studiami podyplomowymi i innymi formami kształcenia;

 • e-learning;

 • współpraca z Senackimi i Rektorskimi Komisjami w zakresie spraw pozostających w kompetencjach Pełnomocnika ds. Kształcenia, a w szczególności z Senacką Komisją ds. Dydaktyki i Senacką Komisją ds. Jakości Kształcenia;

 • reprezentowanie PK w spotkaniach i konferencjach uczelni technicznych;

 • nadzór nad procesem archiwizacji prac dyplomowych;

 • nadzór nad realizacją krajowych i międzynarodowych projektów w zakresie kształcenia;

 • nadzór nad rozliczaniem godzin dydaktycznych.