PODSTAWA PRAWNA:

INFORMACJE OGÓLNE:

 

Program stypendialny jest skierowany do aktywnych naukowo studentów i doktorantów Politechniki Krakowskiej. Stypendia wypłacane są z Własnego Funduszu Stypendialnego uczelni, tworzonego przez odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia i działalności naukowej oraz wpłaty osób fizycznych i osób prawnych, przeznaczone na ten cel.

 

O stypendium z Własnego Funduszu Stypendialnego student/doktorant może się ubiegać 2 razy w roku, podczas dwóch  naborów, tj:

  • nabór zimowy, wniosek należy złożyć najpóźniej do dnia 15 stycznia,
  • nabór letni, wniosek należy złożyć najpóźniej do dnia 15 maja.

Wniosek należy złożyć odpowiednio w dziekanacie wydziału//sekretariatu szkoły doktorskiej.

Podstawą  przyznania stypendium jest zgłoszenie we wniosku maksymalnie dwóch znaczących osiągnięć, o których jest mowa w Regulaminie oraz zajęcie odpowiedniej pozycji na liście rankingowej.

Stypendium jest przyznawane na okres sześciu miesięcy, w oparciu o listy rankingowe sporządzone odpowiednio dla studentów i doktorantów.
Oświadczenie do wniosku - stypendium z WFS