WIL


Adres ul. Warszawska 24
31-155 Kraków
Tel. 12 628 23 01
Adres WWW

wil.pk.edu.pl

Rekrutacja

Wydziałowy serwis rekrutacyjny

2986
studentów
28 doktorantów
218
nauczycieli
akademickich

 

WIL 06

 


 

Kierunki studiów

 

budownictwo

  • studia I stopnia
  • studia II stopnia

budownictwo (w języku angielskim)

  • studia I stopnia
  • studia II stopnia

gospodarka przestrzenna

  • studia I stopnia
  • studia II stopnia

inżynieria czystego powietrza

  • studia I stopnia

transport

  • studia I stopnia
  • studia II stopnia

Władze wydziału

Lucyna Domagala 

 

 

 

 

Dziekan

dr hab. inż. Lucyna DOMAGAŁA, prof. PK

 

Prodziekani

dr inż. Aleksandra FARON

dr hab. inż. Dorota JASIŃSKA, prof. PK

dr hab. inż. Agnieszka LEŚNIAK, prof. PK

dr inż. Marcin TEKIELI

   

Jednostki wydziału

Katedra Konstrukcji Żelbetowych i Sprężonych >>>


Katedra Inżynierii Materiałów Budowlanych >>>


Katedra Konstrukcji Mostowych, Metalowych i Drewnianych >>>


Katedra Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli >>>


Katedra Dróg, Kolei i Inżynierii Ruchu >>>


Katedra Systemów Transportowych >>>


Katedra Zarządzania w Budownictwie >>>


Katedra Mechaniki Budowli i Materiałów


Katedra Geotechniki i Wytrzymałości Materiałów >>>


Katedra Technologii Informatycznych w Inżynierii >>>


Centrum Certyfikacji Budowlanej


Laboratorium Badawcze Materiałów i Konstrukcji Budowlanych >>>


Małopolskie Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego >>>


Laboratorium Inżynierii Wiatrowej >>>


Laboratorium Badania Odkształceń i Drgań Budowli >>>

 

  facebook    youtube

 

wil int