WISE

 


Adres ul. Warszawska 24
31-155 Kraków
Tel.

12 628 28 01

(Biuro Dziekana WIŚiE)

 

12 628 30 81

(Dziekanat - sprawy studenckie)

Adres WWW wisie.pk.edu.pl
Rekrutacja

Wydziałowy serwis rekrutacyjny

2136
studentów
14
doktorantów
92
nauczycieli
akademickich

 

WIS 01

 


 

Kierunki studiów

energetyka

 • studia I stopnia
 • studia II stopnia

 

geoinformatyka

 • studia I stopnia

gospodarka przestrzenna

 • studia I stopnia
 • studia II stopnia

 

inżynieria czystego powietrza

 • studia I stopnia

 

inżynieria i gospodarka wodna

 • studia I stopnia
 • studia II stopnia

 

inżynieria środowiska

 • studia I stopnia
 • studia II stopnia

 

odnawialne źródła energii 

i infrastruktura komunalna

 • studia I stopnia
 • studia II stopnia

Władze wydziału

dziekan rybicki

 

 

 

 

Dziekan

dr hab. inż. Stanisław M. RYBICKI, prof. PK

 

Prodziekani

dr inż. Piotr BEŃKO

dr inż. Agnieszka FLAGA-MARYAŃCZYK

dr hab. inż. Sławomir GRĄDZIEL, prof. PK

dr inż. Jarosław MÜLLER

 

   
 
 

Jednostki wydziału

Katedra Geoinżynierii i Gospodarki Wodnej >>>


Katedra Energetyki >>>


Katedra Wodociągów, Kanalizacji i Monitoringu Środowiska >>>


Katedra Technologii Środowiskowych >>>

 

Katedra Procesów Cieplnych, Ochrony Powietrza i Utylizacji Odpadów >>>

 

Laboratorium Ogrzewnictwa, Wentylacji, Klimatyzacji i Chłodnictwa >>>

 

  facebook    instagram1    youtube

 

wisie int