WA

 


Adres ul. Podchorążych 1
30-084 Kraków
Tel. 12 628 20 20
Adres WWW

arch.pk.edu.pl  

 

www.architektura-krajobrazu.pk.edu.pl

Rekrutacja

12 628 31 40

1447
studentów
34 doktorantów
190
nauczycieli
akademickich

 

WA 04

 


 

Kierunki studiów

architektura

  • studia I stopnia
  • studia II stopnia
  • studia III stopnia

architektura krajobrazu

  • studia I stopnia
  • studia II stopnia

gospodarka przestrzenna

  • studia I stopnia
  • studia II stopnia

Władze wydziału

dziekan kozien wozniak

 

 

 

 

Dziekan

dr hab. inż. arch. Magdalena KOZIEŃ-WOŹNIAK, prof. PK

 

Prodziekani

dr hab. inż. arch. Urszula FORCZEK-BRATANIEC, prof. PK

prof. dr hab. inż. arch. Justyna KOBYLARCZYK

prof. dr hab. inż. arch. Tomasz KOZŁOWSKI

dr inż. arch. Agnieszka WÓJTOWICZ-WRÓBEL

   

Jednostki wydziału

Katedra Historii Architektury i Konserwacji Zabytków >>>


Katedra Architektury Miejsc Pracy, Sportu i Usług >>>


Katedra Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego >>>


Katedra Projektowania Architektoniczo-Budowlanego >>>


Katedra Planowania Przestrzennego, Projektowania Urbanistycznego i Ruralistycznego >>>


Katedra Projektowania Architektonicznego >>>


Katedra Rysunku, Malarstwa i Rzeźby >>>


Katedra Architektury Krajobrazu >>>


Katedra Urbanistyki i Architektury Struktur Miejskich >>>


Katedra Geometrii Wykreślnej i Technologii Cyfrowych >>>

 

  facebook    youtube

 

wa int