9 stycznia o godz. 10.00 odbył się I etap (zdalny) konkursu „O Złoty Indeks PK”. Przystąpiło do niego 275 uczniów szkół średnich – tegorocznych maturzystów. Najlepsi uczestnicy wezmą teraz udział w etapie finałowym rywalizacji, który został zaplanowany na 27 lutego br. na kampusie Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej 24. Gra toczy się o dodatkowe punkty (nawet 100!) w rekrutacji na uczelnię. 
 
Konkursowe zmagania odbywają się w zakresie dwóch przedmiotów: matematyki i chemii. W czasie rejestracji (8 grudnia 2020 r. – 7 stycznia 2021 r.), uczniowie mogli wybrać tylko jeden z nich. Spośród 275 osób, które zgłosiły się do konkursu „O Złoty Indeks PK”, 194 osoby wybrały matematykę, a 81 chemię. Etap online został przeprowadzony za pomocą platformy e-learningowej. Był to sprawdzian umiejętności w zakresie wybranego przedmiotu. Na podstawie jego wyników zostało wyłonionych 101 osób (58 w dziedzinie matematyki oraz 43 rywalizujące w dziedzinie chemii), które już 27 lutego o godz. 11.00 przystąpią do II etapu, tym razem stacjonarnego na Politechnice Krakowskiej.
 
W zależności od uzyskanych wyników, laureaci etapu finałowego otrzymają 100, 50 lub 30 dodatkowych punktów, które zostaną doliczone w postępowaniu rekrutacyjnym na Politechnikę Krakowską, na wybrany kierunek studiów (z wyjątkiem Wydziału Architektury oraz kierunku inżynieria wzornictwa przemysłowego na Wydziale Mechanicznym). Dodatkowo dla laureatów I stopnia (nagroda 100 dodatkowych punktów przy rekrutacji na PK), którzy podejmą studia na Politechnice oraz zaliczą pierwszy semestr, przyznane zostaną nagrody finansowe w ramach programu „Student Lider pierwszego roku”.
 
Odwiedź stronę konkursu: www.indeks.pk.edu.pl
 
(bk)