12.01.2021r.

NCN przypomina, że termin na złożenie raportów rocznych z realizacji projektów badawczych oraz staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora w roku 2020 upływa w dniu 31 marca 2021 r. W związku z nadal istniejącym w Polsce stanem epidemii i związanymi z tym ograniczeniami wszelką korespondencję należy przesyłać drogą elektroniczną. Więcej informacji nt. składania dokumentów na stronie NCN.