Drukuj

Zarządzenie nr 17 Rektora Politechniki Krakowskiej z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie organizacji kształcenia prowadzonego na Politechnice Krakowskiej w semestrze letnim roku akademickiego 2020/21.