Na kampusie głównym Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej 24 stanęły dwa eko-słupki, które za pomocą koloru emitowanego światła informują o stanie jakości powietrza. Urządzenia mierzą stężenie pyłów zawieszonych w powietrzu PM10, PM2.5, a także PM1.0 – rzadko weryfikowanych, najmniejszych cząstek pyłowych, stanowiących największe zagrożenie dla zdrowia. Projekt koordynuje mgr inż. Katarzyna Nowak-Dzieszko z Wydziału Inżynierii Lądowej
 Polski Indeks Jakości Powietrza
Ekosłupek na Politechnice KrakowskiejEko-słupki zostały zlokalizowane przed wejściem do głównego budynku uczelni od strony dziedzińca i obok budynku dawnego Instytutu Materiałów i Konstrukcji Budowlanych. Urządzenia posiadają wbudowane oświetlenie LED, które na podstawie wyników pomiaru stężenia pyłów zawieszonych w powietrzu PM10, PM2.5 oraz PM1.0 przybiera barwę zgodną z Polskim Indeksem Jakości Powietrza. W tabeli indeksu dotychczas nie zawarto informacji dotyczących stężenia w powietrzu rzadko mierzonych, najmniejszych cząstek pyłowych o średnicy nie większej niż jeden mikrometr (1.0 μm – PM1.0). Cząstki te stanowią największe zagrożenie dla ludzkiego zdrowia, ponieważ mogą przenikać nie tylko do płuc czy krwi, ale nawet do mózgu. Dodatkowo słupek zlokalizowany przy budynku Instytutu Materiałów i Konstrukcji Budowlanych został wyposażony w mierniki dwutlenku siarki, ozonu, formaldehydów, dwutlenku węgla oraz tlenku azotu.
 
 
Ekosłupek na Politechnice KrakowskiejUmieszczenie eko-słupków na terenie Politechniki Krakowskiej ma na celu ułatwienie dostępu do aktualnych informacji o jakości powietrza oraz zwiększenie świadomości społecznej w tym aspekcie. Wyniki pomiarów są archiwizowane i wykorzystywane do badań i analiz naukowych prowadzonych w Katedrze Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli Wydziału Inżynierii Lądowej, która była inicjatorem montażu urządzeń na terenie kampusu PK i współfinansowała ich zakup. 
 
W Katedrze prowadzone są badania nad wpływem zanieczyszczeń zewnętrznych (smogu) na środowisko wewnętrzne pomieszczeń edukacyjnych. Od ponad roku realizowane są – przy użyciu czujników LookO2 – ciągłe pomiary stężenia pyłów zawieszonych w dwóch salach wykładowych i na zewnątrz budynku. Aktualne i historyczne wyniki pomiarów z czujnika zewnętrznego można śledzić na bieżąco na stronie: https://looko2.com/tracker.php?search=807D3A1F7185
 
Problem jakości powietrza w budynkach ze szczególnym uwzględnieniem stężenia pyłów PM, w zależności od warunków zewnętrznych, jest tematem pracy doktorskiej mgr inż. Katarzyny Nowak-Dzieszko pracującej w Katedrze Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli. 
 
 
 
(KND, bk)
Fot. Katarzyna Nowak-Dzieszko