32 studentów i doktorantów Politechniki Krakowskiej zostało laureatami pierwszej edycji nowego programu stypendialnego PK, realizowanego z Własnego Funduszu Stypendialnego uczelni. Otrzymają półroczne stypendia za wybitne osiągnięcia badawcze, projektowe i publikacyjne, które wzmacniają pozycję naukową Politechniki Krakowskiej. Wśród nagrodzonych są m.in. wynalazcy, laureaci międzynarodowych i krajowych konkursów architektonicznych, medaliści wystaw innowacji, autorzy publikacji w prestiżowych czasopismach, uczestnicy projektów badawczych realizowanych w ramach programów Unii Europejskiej, NCN i NCBiR, a także studenccy innowatorzy, którzy opracowali patenty lub  realizowali projekty w ramach współpracy z FutureLab PK. 
 
W pierwszej edycji własnego programu stypendialnego złożono 96 wniosków. – Bardzo nas cieszy tak duża liczba wniosków, ale przede wszystkim wysoka jakość osiągnięć studentów i doktorantów. Stypendia przyznaliśmy 30 studentkom i studentom oraz dwóm doktorantkom. Ze wszystkich osiągnięć jesteśmy bardzo dumni, z przyjemnością za nie nagradzamy naszych wychowanków – mówi prorektor PK ds. studenckich dr inż. Marek Bauer, współinicjator własnego programu stypendialnego.  
 Ludwika Pysz
W pierwszej edycji programu Politechnika Krakowska przeznaczyła na stypendia 100 tys. zł. Tyle samo będzie do rozdania w drugim tegorocznym naborze, planowanym na maj. – Już się do niego przygotowujemy – zapowiada prorektor Marek Bauer. – Po pierwszych doświadczeniach planujemy pewne zmiany w regulaminie, m.in. chcemy jeszcze podnieść kwoty stypendiów dla studentów i liczbę nagradzanych osób. Dlatego zachęcam wszystkich studentów i doktorantów do jeszcze większej naukowej aktywności. Warto!
 
Uznanie w pierwszej edycji programu znalazł m.in. wynalazek Agnieszki Tkaczyk, twórczyni elektronicznej protezy ręki, uznanej za najlepszy studencki projekt roku
Zuzanna Kletschka w konkursie „ProJuvenes”. Docenione zostały także osiągnięcia publikacyjne i projektowe grupy studentów Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej, wśród nich m.in. Michała Antonika, autora wartościowej publikacji naukowej i uczestnika projektu NCN pt. „Badania aktywności i stabilności barwników gomfreninowych z ekstraktów Basella alba L” w ramach programu OPUS.
 
Stypendia otrzymała także liczna grupa młodych architektów za sukcesy w międzynarodowych i krajowych konkursach projektowych: Julia Sierpień i Jaroslav Panasevych (m.in. za projekt farm miejskich), Antonina Wójtowicz, Ludwika Pysz i Mateusz Dziuba (laureaci konkursu „Tubądzin Design Award”), Tomasz Talarczyk, Marcin Sroka, Dawid Franczak, Alicja Kot, Krzysztof Krupa, Karol Homa, Jakub Rojek (m.in. za projekt Dom35, zrealizowany w ramach współpracy z FutureLab i nagrodzony w konkursie „Innowacje w budownictwie energooszczędnym”). Wśród stypendystów-studentów są także przedstawiciele Wydziałów Inżynierii Lądowej, Inżynierii Materiałowej i Fizyki oraz Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej.
 Mateusz Dziuba
Nagrodzone doktorantki to Marcelina Nowakowska i Sonia Kudłacik-Kramarczyk, słuchaczki III stopnia studiów na WIiTCh PK, m.in. za autorstwo wysokopunktowanych publikacji naukowych. 
 
Stypendia z Własnego Funduszu Stypendialnego Politechniki Krakowskiej są dedykowane  studentom i doktorantom, których dorobek powiększa liczbę osiągnięć naukowych PK. Podstawą aplikacji jest zgłoszenie maksymalnie 2 znaczących sukcesów takich jak: publikacje naukowe w prestiżowych czasopismach, aktywny udział w realizowanych w PK projektach NCN, NCBiR, UE, zrealizowane na PK patenty, ukończenie i rozliczenie projektu realizowanego w ramachJulia Sierpien
współpracy z FutureLab PK, INTECH PK Sp. z o.o. lub Akademickim Inkubatorem Przedsiębiorczości PK, wysokie miejsca w konkursach międzynarodowych lub krajowych.
 
Nabory wniosków do programu odbywają się dwa razy do roku. Stypendia są przyznawane na pół roku w oparciu o osobne listy rankingowe studentów i doktorantów, sporządzone na podstawie liczby punktów przyznanych za osiągnięcia. Co najmniej 85 proc. środków funduszu w danym roku akademickim przeznaczone jest na stypendia dla studentów, pozostała część – dla doktorantów. Wysokość stypendiów jest zindywidualizowana, zależna od liczby punktów przyznanych za zgłoszone osiągnięcia.
 
Środki na stypendia pochodzą z Własnego Funduszu Stypendialnego Politechniki Krakowskiej, tworzonego przez odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia i działalności naukowej oraz wpłaty osób fizycznych i osób prawnych, przeznaczonych na ten cel. Yaroslav Panasevych
 
Studenci i doktoranci nagrodzeni w I edycji programu stypendialnego, realizowanego z Własnego Funduszu Stypendialnego PK:

1. Michał Antonik (WIiTCh)
2. Agnieszka Tkaczyk (WM)
3. Yaroslav Panasevych (WA)
4. Julia Sierpień (WA)
5. Alicja Gruchała (WIiTCh)
6. Natalia Wróbel (WIiTCh)Agnieszka Tkaczyk
7. Patryk Szymaszek (WIiTCh)
8.  Elwira Schmidt (WIMiF)
9. Jacek Bartusiak (WIL)
10. Piotr Lenik (WIL)
11. Dominika Krok (WIiTCh)
12. Krzysztof Pszczółka (WIiTCh)
13. Zuzanna Kletschka (WA)
14. Alicja Nowak (WA)
15. Magdalena  Jankowska (WIiTCh)
16. Patrycja Środa (WIiTCh)Antonina Wójtowicz
17. Tomasz Talarczyk (WM)
18. Marcin Sroka (WM)
19. Dawid Franczak (WA)
20. Alicja Kot (WA)
21. Krzysztof Krupa (WA)  
22. Karol Homa (WA)
23. Jakub Rojek (WA) 
24. Agnieszka Fryźlewicz (WIiTCh)Agnieszka Fryźlewicz
25. Piotr Banach (WIL) 
26. Antonina Wójtowicz (WA)
27. Ludwika Pysz (WA)
28. Mateusz Dziuba (WA)
29. Robert Zapała (WA)
30. Adrian Wysoczyński (WIEiK)
31. Marcelina Nowakowska (WIiTCh)
32. Sonia Kudłacik-Kramarczyk (WIiTCh)
 
(mas)
 
 
 
Na zdjęciach, laureaci pierwszej edycji nowego programu stypendialnego PK, od góry: Ludwika Pysz / fot. archiwum prywatne; Zuzanna Kletschka / fot. archiwum prywatne; Mateusz Dziuba / fot. archiwum prywatne; Julia Sierpień / fot. archiwum prywatne; Yaroslav Panasevych / fot. archiwum prywatne; Agnieszka Tkaczyk / fot. archiwum prywatne; Antonina Wójtowicz / fot. archiwum prywatne; Agnieszka Fryźlewicz / fot. Zakład Chemii Organicznej