Rywalizacją o Puchar Dziekana Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki dr. hab. inż. Stanisława Rybickiego, prof. PK oraz o Puchar Dziekana Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki dr. hab. inż. Janusza Mikuły, prof. PK, pracownicy Politechniki Krakowskiej rozpoczynają coroczne narciarskie zmagania w ramach 12. edycji Grand Prix w narciarstwie alpejskim i snowboardzie. Organizatorem wydarzenia jest Centrum Sportu i Rekreacji. Regulamin tegorocznego GP uwzględnia obszary związane z obostrzeniami pandemicznymi. 
 
Organizatorzy wydarzenia zastrzegają, że w uzasadnionych sytuacjach terminy oraz kwestie organizacyjne mogą ulec modyfikacji. Uczestnicy 12. edycji Grand Prix w narciarstwie będą walczyć o puchary dziekanów wszystkich wydziałów PK, a także o puchar kanclerza PK, dyrektora Biblioteki PK i kierownik Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych. 
 
Terminarz zawodów narciarskich w Spytkowicach:
 
Grand Prix Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki o Puchar Dziekana dr. hab. inż. Stanisława Rybickiego, prof. PK
15.02.2021 r. (poniedziałek) – Spytkowice – gigant, godz. 11.00
 
Grand Prix Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki o Puchar Dziekana dr. hab. inż. Janusza Mikuły, prof. PK
15.02.2021 r. (poniedziałek) – Spytkowice – gigant, godz. 14.00
 
Grand Prix Wydziału Architektury o Puchar Dziekan dr hab. inż. arch. Magdaleny Kozień-Woźniak, prof. PK
18.02.2021 r. (czwartek) – Spytkowice – gigant, godz. 11.00
 
Grand Prix Studium Języków Obcych o Puchar Dyrektor mgr Magdaleny Cory
Grand Prix Administracji Centralnej PK o Puchar Kanclerza PK mgr. inż. Leszka Bednarza
Grand Prix Biblioteki Głównej PK o Puchar Dyrektora mgr. Marka Górskiego
18.02.2021 r. (czwartek) – Spytkowice – gigant, godz. 14.00
 
Grand Prix Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej o Puchar Dziekana dr. hab. inż. Macieja Sułowicza, prof. PK
22.02.2021 r (poniedziałek) – Spytkowice – slalom, godz. 11.00
 
Grand Prix Wydziału Mechanicznego o Puchar Dziekana prof. dr. hab. inż. Jerzego Sładka
22.02.2021 r. (poniedziałek) – Spytkowice – slalom, godz. 14.00
 
Grand Prix Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej o Puchar Dziekana dr. hab. inż. Piotra Michorczyka, prof. PK
25.02.2021 r. (czwartek) – Spytkowice – gigant, godz. 11.00
 
Grand Prix Wydziału Informatyki i Telekomunikacji o Puchar Dziekana dr. hab. inż. Pawła Pławiaka, prof. PK
25.02.2021 r. (czwartek) – Spytkowice – gigant, godz. 14.00
 
Grand Prix Wydziału Inżynierii Lądowej o Puchar Dziekana prof. dr. hab. inż. Andrzeja Szaraty
5.03.2021 r. (piątek) – Spytkowice – gigant, godz. 12.00
 
Zakończenie pod patronatem JM Rektora Politechniki Krakowskiej prof. dr. hab. inż. arch. Andrzeja Białkiewicza zaplanowano na 5 marca (godz. 16.00). 
 
Początki narciarskiej rywalizacji pracowników Politechniki sięgają lat 70. XX wieku. Organizowano wtedy zawody (mecze) między wydziałami uczelni. Pierwsza edycja Grand Prix o Puchar JM Rektora Politechniki Krakowskiej w narciarstwie alpejskim odbyła się w 2010 r. 
 
(bk)