Drukuj

POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI

 

ogłasza konkurs na stanowisko


samodzielny referenta / specjalisty

 

(w zależności od stażu pracy)


w Dziale Zamówień Publicznych


w wymiarze pełnego etatu

 

 

1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

2. Niezbędne wymagania:

 

3. Dodatkowe wymagania - mile widziane:

 

4. Wymagane dokumenty:

 


Wymagane dokumenty należy składać w Dziale Spraw Osobowych i Socjalnych, przy ul. Warszawskiej 24, pok. 137 w budynku Wydziału Inżynierii Lądowej w godz. 9.00-13.00 w terminie do 30.04.2021 r.


Teczka z dokumentami powinna zawierać dopisek: Dotyczy konkursu na stanowisko referenta / specjalisty w Dziale Zamówień Publicznych.


Politechnika Krakowska zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.


Złożone dokumenty można będzie odebrać w Dziale Spraw Osobowych i Socjalnych przy ul. Warszawskiej 24 w pok. 137 w dniach 24-28.05.2021 r. Dokumenty, które nie zostaną odebrane w tym terminie, ulegną komisyjnemu zniszczeniu.