Drukuj

26.02.2021 r.

Celem ustanowienia konkursu o Nagrodę Rektora PK jest aktywizacja działalności badawczej, publikacyjnej i wdrożeniowej pracowników, doktorantów i studentów Politechniki Krakowskiej. Nagrodę Rektora można uzyskać w ośmiu kategoriach:

  1. Za najwyżej punktowaną publikację naukową (Zasady)
  2. Za najwyżej punktowaną publikację naukową, opracowaną wspólnie z partnerem zagranicznym (Zasady)
  3. Za największą liczbę cytowań (Zasady)
  4. Dla najmłodszego pierwszego autora publikacji naukowej w czasopiśmie wskazanym w aktualnym wykazie czasopism naukowych MEiN (Zasady)
  5. Za najbardziej wartościowe wdrożenie (Zasady)
  6. Dla najmłodszego wypromowanego doktora habilitowanego (Zasady)
  7. Dla najmłodszego wypromowanego doktora (Zasady)
  8. Dla promotora najmłodszego wypromowanego doktora (Zasady)

Zasady konkursu zostały określone w Zarządzeniu Rektora nr 6 z dnia 27.01.2020 r. oraz Zarządzeniu Rektora nr 30 z dnia 26.02.2021r. w sprawie nagród Rektora Politechniki Krakowskiej.

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 19 z dnia 5.01.2021r. ws. zmiany terminów przyznawania nagród Rektora w 2021r., wnioski należy składać w Dziale Badań Naukowych do dnia 30 kwietnia br. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 31 maja.