62 osoby uzyskały dodatkowe punkty w rekrutacji na Politechnikę Krakowską w ramach 6. edycji konkursu „O Złoty Indeks PK”. W sobotę, 27 lutego odbył się finałowy, II etap zmagań. Uczestniczyły w nim 92 osoby. 
 
Konkurs „O Złoty Indeks PK”, w którym wzięli udział uczniowie szkół ponadpodstawowych przystępujący w bieżącym roku szkolnym do egzaminu maturalnego, został rozegrany w dwóch dyscyplinach – matematyce i chemii. Uczestnicy mogli wybrać tylko jedną z nich (podczas rejestracji). Zawody miały charakter dwustopniowy: I etap – zdalny i II etap – stacjonarny na Politechnice Krakowskiej. Stawką w konkursie były dodatkowe punkty w rekrutacji na PK. Na laureatów etapu finałowego czekało 100 (laureaci I stopnia), 50 (laureaci II stopnia) lub 30 (laureaci III stopnia) punktów doliczanych w postępowaniu rekrutacyjnym na wybrany kierunek studiów (z wyjątkiem Wydziału Architektury oraz kierunku inżynieria wzornictwa przemysłowego na Wydziale Mechanicznym) przy rekrutacji na rok akademicki 2021/22.
 
Do udziału w II etap konkursu zakwalifikowało się 101 osób (58 w dziedzinie matematyki oraz 43 rywalizujące w dziedzinie chemii). Ostatecznie do finału zgłosiło się 92 laureatów I etapu (57 z matematyki i 35 z chemii). 
 
„Złote Indeksy PK” zdobyło w tym roku 62 uczniów – 49 mierzących się z zadaniami z matematyki (laureaci II stopnia – 17 osób; laureaci III stopnia – 32 osoby) i 13, którzy zajmowali się zagadnieniami z chemii (laureaci II stopnia – 1 osoba; laureaci III stopnia – 12 osób).
 
W kolejnej, 7. edycji konkursu „O Złoty Indeks PK” planowane jest włączenie do rywalizacji trzeciej dyscypliny – informatyki.  
 
(bk)