09.03.2021 r. 

Uprzejmie informuję o XX edycji Konkursu o Nagrodę Imienia Profesora Zbigniewa Engela za najlepszą pracę w dziedzinie badań podstawowych. Nagrody przyznawane są młodym pracownikom naukowo – dydaktycznym Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechniki Krakowskiej oraz Politechniki Świętokrzyskiej, którzy nie przekroczyli 35 roku życia.

Regulamin Konkursu dostępny jest w serwisie Działu Badań Naukowych w zakładce Nagrody (link).

Wnioski można składać w Dziale Badań Naukowych lub w skrytce PN-1 w Kancelarii PK w terminie do dnia 30 kwietnia 2021r.