Rektor Politechniki Krakowskiej prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz, a także prof. dr hab. inż. arch. Zbigniew Myczkowski, dr hab. inż. arch. Marcin Furtak, prof. PK, dr inż. arch. Marta Urbańska, prof. PK i mgr inż. Mirosław Boryczko zostali powołani przez prezydenta RP do Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa. Uroczystość wręczenia nominacji odbyła się 10 marca br. o godz. 14.00 w Pałacu Prezydenckim w Warszawie. 
 
ABialkiewiczW sumie prezydent Andrzej Duda powołał 33 nowych członków SKOZK. Wśród nowo powołanych osób znaleźli się m.in. historycy sztuki, konserwatorzy zabytków, architekci, przedsiębiorcy, przedstawiciele środowisk naukowych i samorządowych. W listopadzie 2020 r., po śmierci wieloletniego przewodniczącego SKOZK prof. Franciszka Ziejki, prezydent powołał Borysława Czarakcziewa (wiceprezes Prezydium Krajowej Rady Izby Architektów RP) na stanowisko przewodniczącego Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa. Jego zastępcami zostali prof. Andrzej Betlej (dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu) i prof. Andrzej Szczerski (dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie).
 
W składzie SKOZK znaleźli się też pracownicy Politechniki Krakowskiej. Wśród nich obecny rektor uczelni, prof. Andrzej Białkiewicz. Praca badawcza prof. Białkiewicza mocno wiąże się z zachowaniem dziedzictwa architektonicznego, procesami nadawania zabytkom architektury współczesnych funkcji, w tym zjawiskami desakralizacji obiektów zabytkowych. Istotnym kierunkiem jego działań architektonicznych są realizacje konserwatorskie (m.in. na Jasnej Górze w Częstochowie i Skałce w Krakowie). Wykonuje również społeczne prace związane z konserwacją zabytków m.in. jako inspektor nadzoru nad pracami konserwatorskimi w takich obiektach jak: Pałac Sztuki w Krakowie, pl. Szczepański czy Dworek Jana Prof MyczkowskiMatejki w Krzesławicach. Prof. Andrzej Białkiewicz należy do międzynarodowych stowarzyszeń działających w obszarze ochrony dziedzictwa kulturowego, takich jak: ICOMOS, DOCOMOMO, ReUSO, Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków. Jest też członkiem władz Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie. Jest autorem lub współautorem ponad 180 zrealizowanych projektów, w tym ponad 50 realizacji kościołów i założeń sakralnych w Polsce, a także na Ukrainie, Łotwie, w Kamerunie, na Węgrzech, Chorwacji, Republice Południowej Afryki, Słowacji.
 
Decyzją prezydenta RP, członkami Komitetu zostali również:
 
Prof. dr hab. inż. arch. Zbigniew Myczkowski – jeden z czołowych w Polsce specjalistów w zakresie waloryzacji i ochrony krajobrazów kulturowych. Był współautorem planu ochrony, na Furtakpodstawie którego Rada Miasta Krakowa podjęła w 2010 r. pionierską w skali kraju uchwałę o utworzeniu w Krakowie Parku Kulturowego Stare Miasto. Pełni funkcję zastępcy przewodniczącego Rady Ochrony Zabytków przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jest członkiem Komitetu Ochrony Przyrody PAN.
 
Dr hab. inż. arch. Marcin Furtak, prof. PK – kierownik Małopolskiego Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego Politechniki Krakowskiej (placówki badawczej odpowiedzialnej za sporządzanie ekspertyz oraz testowanie materiałów budowlanych i instalacji pod kątem komfortu cieplnego, szczelności budynków, poziomu zapylenia i hałasu). Jest autorem ponad 120 projektów architektonicznych. W 2019 roku w ramach cyklu „Zabytki i energia” zorganizował wspólnie ze Społecznym Komitetem Odnowy Zabytków Krakowa ogólnopolską konferencję naukową poświęconą zagadnieniu ochrony i konserwacji tynków szlachetnych z okresu modernizmu.
 
Marta UrbaskaDr inż. arch. Marta Urbańska, prof. PK – krytyk, historyk architektury. Pracuje w Katedrze Historii Architektury i Konserwacji Zabytków WA PK. Wykłada w kraju i za granicą. Autorka i redaktorka publikacji naukowych i fachowych, przekładów literatury architektonicznej, wystaw, jurorka konkursów. Prowadziła studia terenowe architektury historycznych ziem Rzeczpospolitej i liczne podróże studialne. Członkini Izby Architektów RP, działa w Stowarzyszeniu Architektów Polskich SARP (w latach 2015-2019 była pełnomocnikiem ZG SARP ds. dziedzictwa historycznego). Laureatka wielu odznaczeń za zasługi publiczne.
 
Mgr inż. Mirosław Boryczko – specjalista w zakresie inżynierii lądowej, asystent dydaktyczny w Katedrze Konstrukcji Mostowych, Metalowych i Drewnianych Wydziału Inżynierii Lądowej PK. Jest przewodniczącym Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie, autorem prac naukowych poświęconych konstrukcjom stalowym, praktykiem w zakresie zabezpieczania konstrukcyjnego zagrożonych obiektów zabytkowych.
Boryczko 
Działający od 1978 r. Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa jest organizacją społeczną, której celem jest finansowanie oraz inspirowanie działań na rzecz odnowy krakowskich zabytków jako wspólnego dobra wszystkich Polaków. Przez ponad 40 lat swojej działalności SKOZK sfinansował około 5 tys. przedsięwzięć rewaloryzacyjnych w ponad 600 obiektach zabytkowych, w tym: Zamku Królewskim na Wawelu, Katedrze Wawelskiej, Kościele Mariackim, Sukiennicach, Collegium Maius UJ, na Kopcu Kościuszki. Od 1985 r. Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa na mocy ustawy jest dysponentem środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa (NFRZK) zasilanego środkami przekazywanymi z budżetu państwa za pośrednictwem Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. SKOZK działa pod ustawowym patronatem urzędu Prezydenta RP.
 
(bk/skozk.pl)
 
 
 
 
Na zdjęciach, rektor PK prof. Andrzej Białkiewicz, prof. Zbigniew Myczkowski, dr hab. inż. arch. Marcin Furtak, prof. PK, dr inż. arch. Marta Urbańska, prof. PK, mgr inż. Mirosław Boryczko / fot. materiały PK