Drukuj

Aktualizacja:
Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 16 kwietnia 2021 r. o ustanowieniu programu "Doktorat wdrożeniowy" i naborze wniosków

 

Szczegółowy zakres informacji zawartych we wniosku składanym w ramach programu "Doktorat wdrożeniowy" od V edycji

 

Program "Doktorat Wdrożeniowy" na stronie Ministerstwa

Wkrótce ukażą się nowe informacje dotyczące procedury składania wniosku w V edycji Programu "Doktorat Wdrożeniowy".


Ważny komunikat: Zgodnie z informacją uzyskaną z Ministerstwa Edukacji i Nauki planowane są zmiany w zakresie danych, które będą wymagane od kandydatów przy zgłaszaniu zadania w ramach V edycji programu Doktorat Wdrożeniowy.
Informujemy, że formularz zgłoszeniowy zadania ulegnie modyfikacji i zostanie dostosowany do nowych wymogów Ministerstwa.
Nowy druk oraz termin zgłaszania zadań będzie podany po ukazaniu się komunikatu MEiN. W związku z powyższym prosimy, aby nadal przygotowywać dane w oparciu o obowiązujący formularz, ale bez konieczności przekazywania go do Szkoły Doktorskiej PK.