KOMUNIKAT NR 4


REKTORA POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ


im. Tadeusza Kościuszki


z dnia 26 marca 2021 r.


znak R.0201.50.2021

 

w sprawie organizacji pracy na Politechnice Krakowskiej od 27 marca 2021 r. do 9 kwietnia 2021 r.

 

 

 

1. W związku z sytuacją epidemiczną, w okresie od 27 marca do 9 kwietnia 2021 r.:

1) poleca się zlecanie pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi świadczenie pracy zdalnej, we wszystkich przypadkach, gdy ich obecność na terenie uczelni nie jest niezbędna do zapewnienia ciągłości funkcjonowania PK. Polecanie pracy zdalnej odbywa się na zasadach określonych w Zarządzeniu nr 25 z dnia 26 lutego 2021 r.,
2) pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi, którzy świadczą pracę na terenie Politechniki Krakowskiej świadczą ją w godzinach od 8.00 do 14.00., z zachowaniem wszelkich środków ostrożności, w tym:

a) ograniczenia wszelkich kontaktów osobistych do absolutnego minimum, na rzecz załatwiania spraw zdalnie: przy pomocy poczty elektronicznej, telefonów i innych dostępnych narzędzi,
b) stosowania się do zasady DDM – dystans, dezynfekcja, maseczki.


3) wszelkie zebrania, spotkania, narady, posiedzenia odbywają się zdalnie, z wykorzystaniem środków komunikacji na odległość,
4) ogranicza się dostęp na teren i do budynków PK dla osób niebędących pracownikami, studentami lub doktorantami PK. Informacje o ograniczeniach w formie pisemnej zostaną rozmieszczone na drzwiach wejściowych do budynków uczelni.

 

2. W pozostałym zakresie Politechnika Krakowska funkcjonuje w oparciu o Zarządzenie nr 25 z dnia 26 lutego 2021 r. oraz Zarządzenie nr 17 z dnia 2 lutego 2021 r.

 

 

R E K T O R

prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz