KOMUNIKAT NR 3


KANCLERZA POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ


im. Tadeusza Kościuszki


z dnia 26 marca 2021 r.


znak DA3.022.3.2021

 

w sprawie zmiany Procedury zgłaszania podejrzeń i potwierdzonych przypadków zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wśród członków wspólnoty PK

 


§ 1


1. Procedura zgłaszania podejrzeń i potwierdzonych przypadków zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wśród członków wspólnoty PK, stanowiąca załącznik do Komunikatu nr 6 Kanclerza PK z dnia 6 listopada 2020 r. z późn. zm., przyjmuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszego komunikatu.

2. Dodaje się załącznik nr 7 „Tabela dotycząca osób z bezpośredniego kontaktu z osobą zarażoną” do procedury zgłaszania podejrzeń i potwierdzonych przypadków zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wśród członków wspólnoty PK, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego komunikatu.

 

§ 2


Aktualne informacje dotyczące zasad funkcjonowania Politechniki Krakowskiej w związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2 dostępne są w serwisie internetowym „Informacje związane z wirusem SARS-CoV-2”.

 

§ 3


Komunikat wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

KANCLERZ

mgr inż. Leszek Bednarz

 

 

 

Załączniki: