Dwadzieścia studenckich projektów zostanie dofinansowanych w drugiej edycji „Konkursu na projekty studenckie PK”, organizowanego przez FutureLab Politechniki Krakowskiej. Projekty zostaną sfinansowane w 2021 roku. 

 

 

plakat konkursu na projekty studenckieNa ogłoszony pod koniec października 2020 r. konkurs wpłynęło 25 zgłoszeń. Każda grupa projektowa oprócz formularza musiała dostarczyć harmonogram realizacji projektu wraz z preliminarzem wydatków. Wnioski projektowe oceniała Rada Naukowa FutureLab PK, w skład której weszli przedstawiciele ośmiu wiodących dyscyplin naukowych, wokół których prowadzona jest działalność badawcza na Politechnice Krakowskiej, a także przedstawicie otoczenia społeczno-gospodarczego.

 

Nagrodzone projekty musiały nie tylko wyróżniać się innowacyjnością pomysłu. Równie ważnymi dla jury aspektami były jasno określony cel projektu oraz możliwość realizacji i praktycznego wykorzystania go w przyszłości. Istotne były także oryginalność pracy, nowatorskie podejście do zagadnienia, zakres projektu i przyjęta metodologia. 

 

Na wsparcie studentów Politechnika Krakowska przeznaczy blisko 400 tys. zł z funduszy programu POWER i środków prorektora ds. studenckich. Dofinansowanie, które otrzymają laureaci konkursu może zostać przeznaczone na zakup materiałów i aparatury badawczej, niezbędne oprogramowanie, wyjazdy studyjne, szkolenia i warsztaty, a także opłacenie dodatkowych prac zleconych niezbędnych dla realizacji projektu. Dużym wsparciem przy realizacji projektów będzie dla laureatów opieka mentorów z Politechniki Krakowskiej i z otoczenia biznesowego oraz pomoc w działaniach promocyjno-marketingowych. 

 

FutureLab PK planuje najbliższym czasie spotkania online z laureatami konkursu, w celu wspólnego ustalenia ostatecznego harmonogramu prac.

 

 

 

 


Lista nagrodzonych projektów:

  • Ławica hybrydowych pojazdów podwodnych z dwutorowym systemem komunikacji

Projekt: budowa ławicy semiautonomicznych pojazdów podwodnych, wyposażonych w hybrydowy system napędowy, autorski układ komunikacji oraz bezobsługowy system ładowania i zdolnych do wspólnej realizacji wyznaczonych zadań obserwacyjnych. Projekt stanowi kontynuację działań zrealizowanych w poprzedniej edycji konkursu.

Zespół: studenci z Wydziału Mechanicznego

 

  • Badawczy Autonomiczny Łazik Planetarny

Projekt: inicjatywa naukowa zrzeszająca studentów przy Kole Naukowym AstroPK. Głównym celem projektu jest poszerzenie umiejętności studentów oraz poszukiwanie nowych rozwiązań technologicznych, a także otwarcie uczelni na nowe horyzonty.

Zespół: multidyscyplinarny zespół studentów Wydziałów PK: Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej, Wydziału Informatyki i Telekomunikacji, Wydziału Inżynierii Lądowej, Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki, Wydziału Mechanicznego

 

  • Maribu – robot kelner

Projekt: alternatywne rozwiązanie dla roli kelnera w usługach gastronomicznych, pozwalające na ograniczenie kontaktu w czasach pandemii oraz optymalizację kosztów. Rozwinięcie projektu „Układ jezdny robota mobilnego”, zrealizowanego w poprzedniej edycji konkursu.

Zespół: studenci z Wydziału Mechanicznego

 

  • Dynamiczny tester symulujący duży obieg krwi

Projekt: układ mający służyć weryfikacji in vitro powłok na pokrycia elementów do kontaktu z krwią (drenów, komór systemów wspomagania serca stosowanych jako pomost do transplantacji serca).

Zespół: studenci z Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki oraz z Wydziału Mechanicznego

 

  • Projekt i budowa nowej drukarki 3D Double SLA dedykowanej do multi-materiałowych technologii wykorzystującej procesy fotopolimeryzacji

Projekt: projekt koncepcyjny oraz budowa prototypu drukarki 3D pracującej w technologii 3D Double SLA (tj.: podwójnej stereolitografii) i umożliwiającej selektywne drukowanie obiektów z żywicy fotoutwardzalnej światłem pochodzącym z dwóch niezależnych źródeł. 

Zespół: studenci z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej

 

  • System rozpoznawania elementów infrastruktury w celu zwiększenia bezpieczeństwa prowadzenia tramwaju

Projekt: zaprojektowanie i wdrożenie systemu, który za pomocą obrazowania cyfrowego w czasie rzeczywistym będzie informował prowadzącego tramwaj o wskaźnikach znajdujących się przed pojazdem.

Zespół: studenci z Wydziału Mechanicznego (z KN Transport) 

 

  • Modyfikacja sorbentów do opracowania efektywnego procesu ekstrakcji pozostałości leków z wód powierzchniowych

Projekt: opracowanie procesu ekstrakcji pozostałości leków z wód powierzchniowych z użyciem zmodyfikowanych sorbentów. Do badań będą wybrane związki z grup leków przeciwbólowych, hormonów i antybiotyków.

Zespół: studenci z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej

 

  • Innowacyjne żywice światłoutwardzalne do druku ultraprecyzyjnych modeli obiektów aerodynamicznych

Projekt: opracowanie kompozycji o charakterystyce absorpcyjnej dopasowanej do źródeł światła oferujących możliwość bardzo dużego skupienia wiązki oraz wydrukowanie przykładowych modeli z zastosowaniem opracowanych żywic i nowego typu laserowej drukarki 3D, powstającej na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej PK

Zespół: studenci z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej

 

  • Biwaking – modułowy schron turystyczny

Projekt: niewielki, modułowy i łatwy transporcie oraz montażu obiekt, dający możliwość schronienia indywidualnemu turyście. Projekt schronu będzie inspirowany architekturą Beskidu Niskiego. 

Zespół: grupa studentów z Wydziału Architektury i Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki

 

  • Cargo Tram – Możliwość utworzenia koncepcji tramwaju cargo w Krakowie

Projekt: tramwaj typu cargo w Krakowie z uwzględnieniem rzeczywistego popytu na usługi przewozowe oraz oferowaną siatkę dostępnych połączeń.

Zespół: grupa studentów z Wydziału Inżynierii Lądowej i Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki

 

  • Ekologiczny pawilon wystawowy z butelek PET

Projekt: konstrukcja, zbudowana z butelek PET, przeznaczona na wystawy tymczasowe. Dzięki prowadzeniu akcji proekologicznych, m.in. akcji związanej ze zbiórką plastikowych butelek w mieście, będzie promować ekologiczne rozwiązania ułatwiające wtórne użycie odpadów.

Zespół: studenci z Wydziału Architektury

 

  • Badanie wpływu kolorystycznych świateł LED wbudowanych w nawierzchnię chodnika na bezpieczeństwo na przejściach dla pieszych

Projekt: ocena bezpieczeństwa pieszych w obrębie przejścia dla pieszych na wybranym skrzyżowaniu ulic oraz porównanie wyników uzyskanych dla stanu obecnego i stanu inwestycyjnego, po zamontowaniu listw oświetleniowych. Celem projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa w obrębie przejść dla pieszych, ze szczególnym uwzględnieniem osób korzystających z telefonów komórkowych podczas przekraczania jezdni.

Zespół: studenci z Wydziału Inżynierii Lądowej

 

  • HABSat

Projekt: budowa prototypu satelity typu cubesat i próba wysłania go w stratosferę. Celem projektu jest m.in. praktyczne przetestowanie prototypów podzespołów satelity w warunkach zbliżonych do warunków kosmicznych.

Zespół: multidyscyplinarny zespół z Wydziałów PK: Wydziału Informatyki i Telekomunikacji, Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej i Wydziału Mechanicznego

 

  • Poligon do nauki projektowania uniwersalnego (projekt adaptowalnej przestrzeni laboratorium odwzorowującej przestrzeń zaprojektowaną przez studenta z możliwością sprawdzenia rozwiązania na wózku, o kulach, w ciemności, etc.)

Projekt: badania pokazujące zasady projektowania uniwersalnego od strony praktycznej, czyli zestawienie tradycyjnych metod z technologią VR. Taki sposób przedstawienia ma umożliwić przetestowanie projektowanych przez studentów i architektów rozwiązań w zakresie ich dostępności i funkcjonalności (rampy, pochylnie, ciemnie) jednocześnie dając możliwość wykreowania pewnych sposobów odbioru przestrzeni przez osoby niepełnosprawne korzystając z technologii VR.

Zespół: studenci z Wydziału Architektury

 

  • Mobilna stacja dokująco – ładująca dla urządzeń typu smart

Projekt: samodzielnie funkcjonująca baza dokująco-ładująca przeznaczona do telefonów, smartwatchy oraz smartbandów. Baza jednocześnie ma pełnić funkcję powerbanku i chwytaka do utrzymywania telefonu w pozycji pionowej, a ładowanie odbywałoby się zarówno przez kabel jak i indukcyjnie. 

Zespół: studenci z Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej

 

  • System do głosowania oparty na technologii IQRF

Projekt: opracowanie i zbudowanie systemu do głosowania z wykorzystaniem pilotów, przesyłania danych do chmury, a następnie prezentowania wizualizacji na ekranach.

Zespół: studenci z Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej

 

  • System sterowania procesami budynków energooszczędnych z wykorzystaniem technologii Big Data, przetwarzania w chmurze, internetu rzeczy oraz metod sztucznej inteligencji

Projekt: rozbudowa prototypu systemu sterowania procesami budynków energooszczędnych z wykorzystaniem magazynowania i analizy danych pomiarowych w chmurze, w oparciu o technologie Big Data, internetu rzeczy oraz metod sztucznej inteligencji. System ma minimalizować zużycie energii z zachowaniem komfortu użytkowego w budynkach o różnej funkcjonalności. Projekt jest rozwinięciem systemu wytworzonego w ramach pierwszej edycji konkursu FutureLab.

Zespół: multidyscyplinarny zespół z Wydziałów PK: Wydziału Architektury, Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej, Wydziału inżynierii Środowiska i Energetyki

 

  • „Dom35 – projekt modułowego ekologicznego budynku w konstrukcji drewnianej”. Etap II

Projekt: kontynuacja prac nad opracowaniem ekologicznego i biodegradowalnego (ok. 80%) budynku w konstrukcji szkieletowej drewnianej, który będzie wpisywał się w zasady projektowania zrównoważonego. Drugi etap będzie dotyczył sporządzania detali połączeń elementów prefabrykowanych zapewniających modularność obiektu, a także szczegółowego opracowania metod połączeń poszczególnych elementów budynku, sposobu montażu oraz optymalizacji przyjętych rozwiązań opracowanych w trakcie trwania prac nad pierwszym etapem.

Zespół: studenci z Wydziału Architektury

 

  • Świat bez ograniczeń – wirtualna instalacja

Projekt: wirtualna instalacja artystyczna w technologii VR, stanowiąca symbol zjednoczenia ludzi w walce z pandemią. Proces kształtowania instalacji uwzględni opinie zróżnicowanych grup społecznych na temat emocji jakie towarzyszą wszystkim w czasie pandemii.

Zespół: studenci z Wydziału Architektury we współpracy z uczelniami zagranicznymi

 

  • System sklepienny

Projekt: stworzenie powtarzalnego, uniwersalnego modułu przestrzennej, ażurowej bryły, inspirowanej geometrią gotyckich przęseł sklepiennych. Powstała struktura ma być elastyczna pod względem adaptacji i indywidualizacji estetycznej do rozmaitych funkcji, przez dowolne łączenie modułów, dobór skali i rodzaju materiałów.

Zespół: studenci z Wydziału Architektury

 

 

Projekty z listy rezerwowej:

 • VR jako narzędzie do kształcenia wyobraźni w zakresie zasad perspektywicznego rysunku, fotografii i projektu architektonicznego;
 • Modułowy przystanek wiedeński;
 • Projekt oraz budowa pojazdu typu Crosskart;
 • Design elektrycznego roweru modułowego CAMELEO;
 • Zastosowanie szkła elektrochromatycznego w projektowaniu przestrzeni wnętrz.

 

 

(JS)