Politechnika Krakowska znalazła się wśród dwunastu polskich uczelni, które otrzymały akredytację Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA). Celem inicjatywy jest wyłonienie jednostek gwarantujących swoim doświadczeniem oraz potencjałem organizacyjnym i merytorycznym przeprowadzenie wysokiej jakości kursów języka polskiego.
 
K1 logo dopuszcz wers podstawowa PL RGB 02 
 
Uzyskanie akredytacji Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej warunkowane jest realizacją poszczególnych typów kursów NAWA: Kursu Przygotowawczego NAWA, Letniego kursu NAWA, Zdalnego letniego kursu NAWA, Letniego kursu NAWA dla lektorów-cudzoziemców, Zdalnego letniego kursu NAWA dla lektorów-cudzoziemców. Oprócz Politechniki Krakowskiej i jej Międzynarodowego Centrum Kształcenia, akredytację otrzymały: Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i Uniwersytet Rzeszowski. 
 
Z wymienionych szkół wyższych, najwięcej – 10 – realizuje Kurs Przygotowawczy NAWA, a 9 – Letni Kurs NAWA. Uzyskana akredytacja upoważnia do udziału w programach Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej na realizację kursów w latach 2021–2023. Nabory na organizację i realizację poszczególnych kursów będą ogłaszane cyklicznie, zgodnie z ogłoszeniami poszczególnych programów.
 
Międzynarodowe Centrum Kształcenia Politechniki Krakowskiej zostało utworzone w 1985 r. jako Ośrodek Kształcenia Urbanistów dla Krajów Rozwijających się. W roku 2002 Ośrodek przekształcono w Międzynarodowe Centrum Kształcenia i Studiów Urbanistycznych. Od 2007 r. nosi obecną nazwę. 
 
Międzynarodowe Centrum Kształcenia PK prowadzi kursy przygotowawcze do studiów technicznych, architektonicznych, ekonomicznych, humanistycznych i artystycznych, na wszystkich poziomach kształcenia. Przygotowuje studentów z zagranicy do studiów polskojęzycznych i anglojęzycznych. MCK jest jedną z kilku renomowanych jednostek, do których kierowani są stypendyści NAWA. Każdego roku kursy przygotowawcze podejmuje tu około 150 cudzoziemców, z czego większość stanowią stypendyści Rządu RP. Międzynarodowe Centrum Kształcenia prowadzi też własny nabór zagranicznych kandydatów na studia w Polsce. Po ukończeniu kursów przygotowawczych, absolwenci MCK PK podejmują studia na PK lub innych wiodących uczelniach.
 
(bk)