Kurs pozwalający poszerzyć znajomość języka angielskiego związanego z rynkiem pracy oraz szukaniem zatrudnienia w środowisku międzynarodowym, przygotowany przez mgr Magdalenę Corę i mgr Alicję Półtorak-Filipowską ze Studium Języków Obcych Politechniki Krakowskiej, dostępny jest na platformie edukacyjnej Navoica. Osoby korzystające z zasobów pierwszej polskiej platformy typu MOOC (ang. Massive Open Online Course – Masowy Otwarty Kurs Online) mają też do dyspozycji sześć innych kursów językowych opracowanych na PK. 
 
Koncepcja kursów typu MOOC powstała w Stanach Zjednoczonych i szybko zyskała uznanie w Europie. Kursy MOOC przygotowywane są przez instytucje edukacyjne. Ich celem jest umożliwienie zdobywania wiedzy, kompetencji i umiejętności w sposób dogodny, szybki, bezpłatny i dostępny dla wszystkich. Udział w kursach nie wymaga od zainteresowanych spełnienia dodatkowych kryteriów. W 2018 r. ówczesne Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Fundacja Młodej Nauki uruchomiły platformę edukacyjną navoica.pl, działającą w formule MOOC. Platforma pozwala na kształcenie przez całe życie (tzw. life-long learning), jest darmowa i dostępna w dowolnym miejscu na świecie.
 
Logo Studium Języków Obcych PKW wyniku konkursu przeprowadzonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – spośród zgłoszonych projektów przygotowania kursów – 52 uzyskały finansowe wsparcie, w tym aż cztery z Politechniki Krakowskiej: „MOOC Języków” (341 312,50 zł dofinansowania), „PK=POWER of KNOWLEDGE” (496 118,62 zł dofinansowania), „Praktyczne aspekty projektowania obiektów budowlanych w świetle standardów europejskich” (642 018,75 zł dofinansowania), „MOOC Kodowania” (284 000 zł dofinansowania).
 
Na projekt „MOOC Języków” realizowany przez Studium Języków Obcych Politechniki Krakowskiej składa się siedem bezpłatnych, ogólnodostępnych autorskich kursów językowych mających na celu podniesienie kompetencji w zakresie porozumiewania się w języku obcym branżowym. – Nasza jednostka od lat specjalizuje się w nauczaniu języka technicznego, a na rynku brakuje kursów językowych o tej tematyce. Doświadczenie SJO pozwoliło na stworzenie kursów, których odbiorcami są nie tylko studenci uczelni technicznych, inżynierowie i pracownicy naukowi, ale wszyscy, którzy uczą się lub wykorzystują w pracy język obcy – mówi mgr Magdalena Cora, dyrektor Studium Języków Obcych i koordynator projektu „MOOC Języków”.
 
Najnowszy kurs pt. „Applying for a Job” przeznaczony jest dla wszystkich, którzy chcą poszerzyć swoją znajomość języka angielskiego związanego z rynkiem pracy oraz szukaniem zatrudnienia w środowisku międzynarodowym. Głównymi odbiorcami kursu są studenci ostatnich lat studiów oraz absolwenci studiów wyższych ze szczególnym uwzględnieniem studentów i absolwentów uczelni technicznych. Wymogiem wstępnym jest znajomość języka angielskiego na poziomie B2.
 
Kurs składa się z pięciu modułów (First things first, The basic thing – research, The documents, Job interviews, And what now?) zakończonych punktowanymi testami (pięć testów modułowych po 12 punktów) oraz testu końcowego (40 punktów). Łącznie można zdobyć 100 punktów. Warunkiem ukończenia kursu i otrzymania zaświadczenie jest uzyskanie 60 punktów. Każdy moduł zawiera opcjonalną sekcję niemiecką (German Corner / die Deutsche Ecke) przeznaczoną dla osób uczących się również języka niemieckiego i zainteresowanych poszerzeniem słownictwa związanego z ubieganiem się o pracę. Jest to sekcja nieobowiązkowa, wyrażenia niemieckie nie zostały uwzględnione w testach modułowych ani w teście końcowym, a znajomość tego słownictwa nie jest wymagana do uzyskania zaliczenia kursu.
 
Kurs „Applying for a Job” pozwoli jego uczestnikom wzbogacić zasób słownictwa o niezbędne zagadnienia z zakresu rynku pracy i poszukiwania pracy, a także rozwinąć i pogłębić umiejętność czytania, słuchania i oglądania ze zrozumieniem materiałów pomocnych przy poszukiwaniu pracy – tłumaczy Magdalena Cora. – Do tego można nauczyć się, jak stworzyć CV oraz list motywacyjny w języku angielskim, przygotować do rozmowy o pracę w języku angielskim i dowiedzieć się, co należy zrobić po rozmowie i jak przygotować się do pierwszego dnia w pracy – dodaje. 
 
Użytkownicy platformy edukacyjnej navoica.pl mają do dyspozycji również inne kursy przygotowane na PK, a dotyczące języka angielskiego: „English for Architecture” (prowadząca: mgr Alicja Półtorak-Filipowska), „English for Civil Engineering” (prowadząca: mgr Magdalena Cora), „English for Computer Science” (prowadzący: mgr Agnieszka Łyczko i mgr Marcin Mały), „English for Academia” (prowadząca: mgr Zuzanna Małecka) oraz dwa kursy pt. „Niezbędnik Inżyniera” – w wersji rosyjskiej (prowadząca: mgr Dorota Duchnowska) i niemieckiej (prowadzący: mgr Dariusz Guzik). Trzy pierwsze z wyżej wymienionych kursów dotyczą słownictwa specjalistycznego z zakresu inżynierii lądowej i budownictwa, architektury, informatyki. „English for Academia” to szkolenia z kompetencji językowych i komunikacyjnych w zakresie języka akademickiego ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z funkcjonowaniem studenta oraz wykładowcy na uczelni. Kursy pn. „Niezbędnik Inżyniera” skupiają się na podstawowym słownictwie przydatnym w pracy inżyniera. 
 
Politechniczne kursy językowe są dostępne na platformie navoica.pl w czterech edycjach. Obecnie trwa druga (do czerwca br.). Kolejne przewidziano na rok akademicki 2021/22. Informacje na temat kursów oferowanych w ramach projektu „MOOC Języków” można znaleźć na stronie internetowej Studium Języków Obcych PK. 
 
Weź udział w kursie za pośrednictwem platformy navoica.pl
 
(bk)