POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM TADEUSZA KOŚCIUSZKI

 

ogłasza konkurs na stanowisko

 

specjalisty / samodzielnego referenta

 

w zależności od stażu pracy

 

w wymiarze pełnego etatu

 

w Dziale Płac
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • naliczanie wynagrodzeń, sporządzanie list wypłat dla pracowników i zleceniobiorców;
 • naliczanie świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego;
 • sporządzanie PIT 11, IFT1R;
 • sporządzanie raportów rozliczeniowych do ZUS;
 • naliczanie, potrącanie i rozliczanie składek na PPK;
 • przygotowywanie zaświadczeń o zarobkach;
 • archiwizowanie dokumentów.


2. Niezbędne wymagania:

 • wykształcenie wyższe;
 • staż pracy udokumentowany świadectwami pracy w przypadku specjalisty - 3 lata, w przypadku sam. referenta nie jest wymagany;
 • samodzielność, umiejętność pracy pod presją czasu, dokładność, umiejętności komunikacyjne i pracy w zespole, bardzo dobra organizacja pracy, znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office).


3. Dodatkowe wymagania:

 • specjalistyczne szkolenia i kursy z zakresu naliczania wynagrodzeń, podatku dochodowego od osób fizycznych, ubezpieczeń społecznych;
 • mile widziane znajomość programu Płatnik;
 • mile widziana znajomość języka obcego.
   

4. Wymagane dokumenty:

 • szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia);
 • list motywacyjny;
 • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie oraz staż pracy;
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach;
 • kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, doświadczenie zawodowe, nabyte umiejętności.
   

Wymagane dokumenty należy składać w Dziale Spraw Osobowych i Socjalnych przy ul. Warszawskiej 24, pok. 137 w budynku Wydziału Inżynierii Lądowej w godz. 9.00-13.00 w terminie do 23.04.2021 r.

 

Teczka z dokumentami powinna zawierać dopisek: Dotyczy konkursu na stanowisko specjalisty / samodzielnego referenta w Dziale Płac.

 

Politechnika Krakowska zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

 

Złożone dokumenty można będzie odebrać w Dziale Spraw Osobowych i Socjalnych przy ul. Warszawskiej 24, w pok. 137 w dniach 10-17.05.2021 r. Dokumenty, które nie zostaną odebrane w tym terminie, ulegną komisyjnemu zniszczeniu.