Projekt studentów z Koła Naukowego „Transport” działającego na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej został wysoko oceniony w ogólnopolskim Konkursie Konstrukcji Studenckich „KOKOS”, organizowanym przez Niezależne Zrzeszenie Studentów. Gala wydarzenia w formie on-line odbyła się 25 kwietnia br. 
 
Wizualizacja systemu RPAS, który sygnalizuje osobie wpatrzonej w telefon, że zbliża się do krawędzi peronuKonkurs „KOKOS” służy pobudzeniu studenckiej kreatywności, a także popularyzacji idei innowacyjności i wynalazczości. Zgłoszone projekty rywalizowały w kilku kategoriach: Railway (projekty, które mogą unowocześnić dworce, ułatwić przejazd koleją lub pomóc osobom starszym i z niepełnosprawnościami, korzystającym z tego typu komunikacji), Vehicle (projekty pojazdów: samochody, motocykle, rowery, pojazdy gąsienicowe, pojazdy pływające oraz ich kombinacje, a także konstrukcje maszyn latających), Life Upgrade (technologie pomocne dla osób z niepełnosprawnościami), Ecology (prototypy urządzeń bezpiecznych dla środowiska, wykorzystujących np. odnawialne źródła energii lub ekologiczne paliwa), Smart Robots (projekty robotów), Joker (konstrukcje, których tematyka wykracza poza wcześniej wymienione kategorie). 
 
Do konkursu zgłoszono kilkadziesiąt studenckich projektów z całej Polski. W kategorii Railway czwarte miejsce przypadło studentom z Koła Naukowego „Transport” (Sekcja „Pojazdy Szynowe”) z Politechniki Krakowskiej: Krzysztofowi Borowczykowi, Pawłowi Gajosowi, Maciejowi Grzeszczakowi, Michałowi Knefelowi, Szymonowi Kudełce, Sebastianowi Kuleszyńskiemu, Łukaszowi Kunyszowi, Janowi Strojnemu, Annie Szymańskiej, Dorocie Zawadzkiej. Jury doceniło ich autorski projekt pn. „Innowacyjny Peronowy System Oświetlenia Informacyjno-ostrzegawczego – RPAS”.
 
Zastosowanie systemu RPAS (ang. Railway Platform Awareness System) w założeniu ma zmniejszyć ryzyko wypadków z udziałem osób przebywających na peronach. Wszystko przez zainstalowanie listwy ostrzegawczej LED w pobliżu krawędzi peronowej. Emitowane sygnały świetlne mają wzmóc czujność i zwrócić uwagę podróżnych, a tym samym zminimalizować liczbę zdarzeń związanych z wtargnięciem na tory. Dodatkowo system RPAS będzie pełnił funkcję informacyjną – pomoże w identyfikacji odpowiedniego sektora na peronie oraz właściwego wagonu lub pociągu. 
 
Studenckie rozwiązanie będzie mogło również znaleźć zastosowanie w systemach transportowych obejmujących szybką kolej miejską oraz metro. RPAS pozwoli na informowanie pasażerów oczekujących na peronie o napełnieniu poszczególnych wagonów. Dzięki temu będą mogli wybrać mniej zatłoczony wagon, co jest niezmiernie istotne nie tylko ze względu na komfort podróży, ale też w odniesieniu do minimalizowania ryzyka infekcji wirusowej.
 
Sekcja „Pojazdy Szynowe” Koła Naukowego „Transport” działa przy Katedrze Pojazdów Szynowych i Transportu na Wydziale Mechanicznym PK. Podstawowym celem studenckich działań jest wymiana wiedzy i doświadczeń poprzez praktyczny kontakt z szeroko rozumianą branżą pojazdów szynowych. Do Sekcji „Pojazdy Szynowe” KN „Transport” należą głównie studenci kierunku środki transportu i logistyka prowadzonego na Wydziale Mechanicznym. Ich opiekunami naukowymi są dr inż. Maciej Michnej oraz mgr inż. Tymoteusz Rasiński z Katedry Pojazdów Szynowych i Transportu. 
 
W VII edycji Konkursu Konstrukcji Studenckich „KOKOS” w kategorii Railway, której patronem jest PKP S.A., zwyciężyli twórcy projektu dworca kolejowego „ROSTANICE” z Politechniki Wrocławskiej. W kategorii Vehicle laureatem został zespół PUT Motorsport z Politechniki Poznańskiej za bolid wyścigowy eWarta. Pierwsze miejsce w kategorii Ecology przyznano projektowi „GUS” dotyczącemu energetyki wiatrowej, a stworzonemu przez Studenckie Koło Naukowe Energetyków z Politechniki Łódzkiej. W kategorii Smart Robots nagrodzono zespół AGH Space Systems z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie za projekt „Kalman – Autonomiczny Łazik Planetarny”, a w kategorii Life Upgrade – „AlterARM” zespołu „Jawornicka Dynamics” z Politechniki Poznańskiej. Zwycięstwo w kategorii Joker wywalczyli twórcy łodzi podwodnej OKOŃ V2 – OKOŃ Team z Politechniki Warszawskiej. Wśród finalistów (kategoria Joker) znalazł się także projekt „SmajArt” autorstwa Michała Sajdaka z Politechniki Krakowskiej. 
(bk)
 
 
Grafika użyta w tekście – wizualizacja systemu RPAS / materiały KN „Transport”