W związku z zakończeniem okresu obowiązywania Komunikatu nr 6 Rektora PK z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji pracy na Politechnice Krakowskiej w okresie od 19 do 30 kwietnia 2021 r., informujemy, że od 1 maja organizacja pracy na PK  będzie opierać się o zasady określone w Zarządzeniu nr 25 Rektora PK z dnia 26 lutego 2021 r.  Zgodnie z w/w zarządzeniem  pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi, którym nie zlecono świadczenia pracy w trybie zdalnym, świadczą pracę na terenie Politechniki Krakowskiej w godzinach określonych w Regulaminie pracy PK tj. w przypadku podstawowego systemu czasu pracy od 7.00 do 15.00 lub w godzinach określonych w indywidualnych rozkładach czasu pracy. W systemie równoważonego czasu pracy oraz w przypadku pracy zmianowej, także obowiązują godziny pracy wynikające z Regulaminu pracy PK.