Podpisanie porozumień szkół wyższych z Województwem Małopolskim13 maja br. Politechnika Krakowska i trzynaście szkół wyższych podpisało z Województwem Małopolskim porozumienia w sprawie długofalowej współpracy w obszarze pobudzania aktywności gospodarczej oraz podnoszenia poziomu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki w Małopolsce. Uczelnie wraz z samorządem wojewódzkimi będą m.in. ściśle współdziałać w realizacji Forum Gospodarczego w Krynicy-Zdroju. Uroczystość podpisania porozumień odbyła się o godz. 11.00 w Sali Siemiradzkiego w Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach. 
 
Podpis pod porozumieniem z Politechniką Krakowską złożył rektor prof. Andrzej Białkiewicz i marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski. 
 
Z radością przyjmujemy fakt, że współpraca Politechniki Krakowskiej z Województwem Małopolskim zacieśnia się. Uczelnia wspiera samorząd i lokalną społeczność w wielu obszarach, od rozwiązań dotyczących transportu i komunikacji, poprzez ochronę środowiska i gospodarkę odpadami, po zagadnienia urbanizacyjne, architektoniczne i ochronę zabytków. Podpisane porozumienie jest kolejnym krokiem pozwalającym Politechnice, a także innym małopolskim uczelniom na aktywne włączanie się w ważne sprawy dotyczące naszego regionu – mówi rektor PK, prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz. 
 
Porozumienie z Województwem Małopolskim zawarły – poza Politechniką Krakowską – Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Akademia Ignatianum, Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Uniwersytet Ekonomiczny, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja, Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie i Małopolska Uczelnia Państwowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu.
 
Przedstawiciele małopolskich uczelni i samorządu wojewódzkiego w Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach
 
Podpisane porozumienia zakładają m.in. wspólne działania na rzecz rozwoju gospodarczego Małopolski poprzez wzmacnianie współdziałania między sferą nauki i gospodarki, wspieranie postępu technologicznego oraz rozwoju innowacyjności, inicjowanie i uczestnictwo w realizacji projektów z zakresu przedsiębiorczości, promocji gospodarczej oraz konkurencyjności i innowacyjności gospodarki. Politechnika Krakowska i inne uczelnie wspomogą Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w realizacji Forum Gospodarczego w Krynicy-Zdroju. Przedstawiciele szkół wyższych wejdą w skład Rady Naukowej Forum. 
 
Porozumienie, które dzisiaj podpisaliśmy, jest początkiem bezprecedensowego przedsięwzięcia. Współpraca samorządu ze środowiskiem naukowym na szczeblu akademickim jest nie tylko szansą na pobudzenie aktywności gospodarczej w regionie i podniesienie jego konkurencyjności. To także kolejny krok w przygotowaniach do Forum Gospodarczego, które odbędzie się już we wrześniu w Krynicy-Zdroju – wskazuje marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski. Podjęta współpraca dotyczy również wsparcia samorządu wojewódzkiego w organizacji wolontariatu podczas III Igrzysk Europejskich, których gospodarzem będzie w 2023 r. Kraków i Małopolska. Szkoły wyższe pomogą stworzyć bazy studentów, którzy podejmą się pracy w charakterze wolontariuszy podczas tego wydarzenia.
 
(bk)
 
 
Na zdjęciach, 1) podpisanie porozumień szkół wyższych z Województwem Małopolskim; 2) przedstawiciele małopolskich uczelni i samorządu wojewódzkiego w Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach / fot. Jan Zych