W zakładce "Doktorat Wdrożeniowy" opublikowana została procedura składania wniosku do MEiN.