Aktualizacja 18.06.2021

Znak: L0.1102.1.1.2021

Kraków, dn. 7.06.2021

 


POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI

 

ogłasza konkurs na stanowisko

 

asystenta badawczo-dydaktycznego

 

w Katedrze Konstrukcji Mostowych, Metalowych i Drewnianych

na Wydziale Inzynierii Lądowej

 


Wymiar etatu: pełny etat
Liczba dostępnych stanowisk: 1
Rodzaj umowy o pracę: na czas określony miesięcy/czas nieokreślony
Reprezentowana dyscyplina naukowa inżynieria lądowa i transport (dotyczy stanowisk badawczych i badawczo-dydaktycznych)

 

 

1. Niezbędne wymagania:

 • predyspozycje do pracy naukowej i dydaktycznej;
 • ukończenie wyższych studiów technicznych w dyscyplinie „inżynieria lądowa i transport” z wynikiem co najmniej ponad dobrym;
 • tytuł zawodowy co najmniej magistra inżyniera budownictwa;
 • czynna znajomość języka angielskiego, zwłaszcza technicznego;
 • wskazanie Politechniki Krakowskiej jako podstawowego miejsca pracy.


2. Dodatkowe wymagania:

 • zainteresowania naukowe związane z konstrukcjami mostowymi, metalowymi i drewnianymi;
 • wskazane legitymowanie się uprawnieniami do projektowania i kierowania robotami budowlanymi;
 • biegła znajomość europejskich norm i wytycznych projektowania, w szczególności tych odniesionych do konstrukcji mostowych, metalowych i drewnianych;
 • zdolności organizacyjne oraz umiejętność pracy w zespole.


3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • praca naukowa w zakresie projektowania, użytkowania i wykonawstwa konstrukcji mostowych, metalowych i drewnianych (z obowiązkiem publikowania uzyskiwanych wyników);
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych, w tym w szczególności laboratoriów, ćwiczeń audytoryjnych i zajęć projektowych w zakresie przedmiotów zlecanych do Katedry L3;
 • udział w pracach naukowych i organizacyjnych prowadzonych w Katedrze L3.


4. Wymagane dokumenty:

 • podanie do JM Rektora Politechniki Krakowskiej o zatrudnienie na stanowisku asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych;
 • szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia);
 • kwestionariusz osobowy (do pobrania ze strony PK–zakładka Praca na PK);
 • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie;
 • potwierdzenie odbycia szkolenia pedagogicznego lub deklaracja uzupełnienia w pierwszym roku zatrudnienia;
 • dla osób zatrudnionych w szkolnictwie wyższym (poza PK) – dwie ostatnie ankiety oceny okresowej przeprowadzonej u dotychczasowego pracodawcy;
 • dokument potwierdzający znajomość języka obcego, dodatkowo w przypadku obcokrajowców o znajomości języka polskiego.


Zatrudnienie nastąpi po przeprowadzeniu postępowania konkursowego polegającego na:

 • analizie złożonej dokumentacji,
 • przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych (bezpośrednich lub poprzez komunikatory internetowe).

 


Wymagane dokumenty należy składać w Sekretariacie Katedry Konstrukcji Mostowych, Metalowych i Drewnianych ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków, budynek główny, II piętro, pok. 219, tel. 12 628 23 24 w godz. 08.00–14.00.

 

Teczka z dokumentami powinna zawierać dopisek: Dotyczy konkursu na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo - dydaktycznych, znak sprawy L0.1102.1.1.2021 lub przesłać w formie skanów na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Dokumenty należy złożyć w terminie do 7.07.2021 r.

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 7.09.2021 r.


Politechnika Krakowska zastrzega sobie możliwość kontaktu z kandydatami, których aplikacje spełniły niezbędne wymagania oraz zostały najwyżej ocenione przez Komisję Rekrutacyjną. Informacja o wynikach konkursu zostanie opublikowana na stronie BIP PK oraz MNiSW.

Złożone dokumenty można będzie odebrać w Sekretariacie Katedry Konstrukcji Mostowych, Metalowych i Drewnianych w dniach 08-20.09.2021r. Dokumenty, które nie zostaną odebrane w tym terminie, ulegną komisyjnemu zniszczeniu.