POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI

ogłasza konkurs na stanowisko

 

pokojowej

 

2 etaty

 

umowa o pracę na cały etat

w Domu Studenckim nr 3 położonym w Krakowie przy ul. Skarżyńskiego 7

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • utrzymanie w należytym stanie czystości Domu Studenckiego (m.in. sanitariaty, pokoje, kuchnie, korytarze, klatki schodowe, powierzchnie biurowe);
 • pomoc w prowadzeniu magazynu pościelowego oraz przy wymianie pościeli;
 • inne czynności wg poleceń kierownika domu studenckiego.


2. Niezbędne wymagania:

 • wykształcenie – co najmniej zawodowe;
 • staż pracy (udokumentowany świadectwami pracy) – co najmniej 3 lata stażu pracy.


3. Dodatkowe wymagania:

 • mile widziane doświadczenie zawodowe na pokrewnym stanowisku.


4. Wymagane dokumenty:

 • szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia);
 • list motywacyjny;
 • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie;
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach;
 • kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, doświadczenie zawodowe, nabyte umiejętności.

 

 

Wymagane dokumenty należy składać w Dziale Spraw Osobowych i Socjalnych przy ul. Warszawskiej 24, pok. 137 w budynku Wydziału Inżynierii Lądowej w godz. 8.00-14.00 w terminie do 25.06.2021 r.


Teczka z dokumentami powinna zawierać dopisek: Dotyczy konkursu na stanowisko pokojowej w Domu Studenckim nr 3.


Politechnika Krakowska zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.


Złożone dokumenty można będzie odebrać w Dziale Spraw Osobowych i Socjalnych przy ul. Warszawskiej 24 w pok. 137 w dniach 29.07.2021 r. do 12.08.2021 r. Dokumenty, które nie zostaną odebrane w tym terminie, ulegną komisyjnemu zniszczeniu.


Prosimy o dołączenie podpisanej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i dokumentowania przebiegu zatrudnienia zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).