Drukuj

Zasady tworzenia, ewidencji, działania i rozwiązywania uczelnianych organizacji studenckich oraz uczelnianych organizacji doktorantów na Politechnice Krakowskiej:

 

 

Zasady finansowania działalności samorządu i uczelnianych organizacji studenckich oraz uczelnianych organizacji doktorantów na Politechnice Krakowskiej:

 

 

 

Pełnomocnicy Dziekanów ds. Kół Naukowych:

 • WA Pełnomocnik Dziekana Wydziału ds. Kół Naukowych
  dr inż. arch. Farid Nassery, tel. wew. 29-92
 • WIiT Pełnomocnik Dziekana Wydziału ds. Kół Naukowych
  dr Małgorzata Zajęcka, tel. wew. 29-82

 • WIEiK Pełnomocnik Dziekana Wydziału ds. Kół Naukowych
  dr inż. Zbigniew Pilch tel. 667 966 607
 • WIL Pełnomocnik Dziekana Wydziału ds. Kół Naukowych
  dr inż. Damian Wieczorek, tel. wew. 23-14

 • WIMiF Pełnomocnik Dziekana Wydziału ds. Kół Naukowych
  dr inż. Paweł Karbowniczek, tel. 12 637 06 66
 • WIŚiE Pełnomocnik Dziekana Wydziału ds. Kół Naukowych
  dr inż. Bernard Twaróg, tel. wew. 28-49
 • WIiTCH Pełnomocnik Dziekana Wydziału ds. Kół Naukowych
  dr inż. Magdalena Malinowska, tel. 12 862 25 76
 • WM Pełnomocnik Dziekana Wydziału ds. Kół Naukowych
  dr inż. Anna Boratyńska-Sala, tel. wew. 32-83Lista kół naukowych działających na Politechnice Krakowskiej na poszczególnych wydziałach podana jest poniżej (rozwinięcie po kliknięciu na nazwę wydziału):

Wydział Architektury

Lp.

 

Nazwa koła

 

Jednostka

 

Opiekun

 

Numer telefonu

 

1. KN Historii
Architektury Polskiej

Katedra Historii Architektury
i Konserwacji Zabytków

dr inż. arch.
Joanna J. BIAŁKIEWICZ


dr inż. arch.
Elżbieta WASZCZYSZYN

12 628 24 51

12 628 24 21

2. KN Historii Architektury
i Konserwacji Zabytków

Katedra Historii Architektury
i Konserwacji Zabytków

prof. zw. dr hab. inż. arch. Andrzej KADŁUCZKA 12 628 24 08
3. Fotografia

Katedra Historii Architektury
i Konserwacji Zabytków

dr inż. arch. Zbigniew WIKŁACZ 12 628 24 89
4. Architektura Najnowsza

Katedra Historii Architektury
i Konserwacji Zabytków

prof. dr hab. inż. arch.
Ewa WĘCŁAWOWICZ–GYURKOVICH

 

dr inż. arch.
Joanna J. BIAŁKIEWICZ

12 628 24 11
5. Budownictwo Ogólne

Katedra Projektowania Architektoniczno-Budowlanego

dr hab. inż. arch.
Sabina KUC, prof. PK

 

dr inż. arch.
Paweł MIKA

 

dr inż. arch.
Łukasz WESOŁOWSKI

12 628 24 59
6.

Architektura Militaris

Katedra Architektury Krajobrazu

dr inż. arch.
Krzysztof WIELGUS

12 628 24 65

7. KN IMAGO

Katedra Geometrii Wykreślnej i Technologii Cyfrowych

dr inż. arch.
Farid NASSERY

dr inż.
Stanisław KRENICH

mgr szt.
Agnieszka KUCIA

12 628 29 92
8. KN DETAL

Katedra Projektowania Architektoniczno-Budowlanego

dr inż. arch.
Bogdan DZIEDZIC
12 628 24 59
9. KN Podole

Katedra Historii Architektury
i Konserwacji Zabytków

dr inż. arch.
Jacek CZUBIŃSKI
12 628 24 16
10. Młoda Urbanistyka Katedra Budowy Miast

dr inż. arch.
Hanna HREHOROWICZ-GABER

12 628 20 50
11. KN "URBANator"

Katedra Urbanistyki i Architektury Struktur Miejskich

dr inż. arch.
Wojciech WICHER

12 628 24 28

12.

KN Digital Landscape Architecture

 

Katedra Architektury Krajobrazu mgr inż. arch.
Jacek KONOPACKI
12 628 24 69
13.

KN „Rzeźba”

Katedra Rysunku, Malarstwa i Rzeźby

mgr szt. art. rzeźb.
Piotr IDZI

12 628 24 94

14.

KN „Arboris”

Katedra Architektury Krajobrazu dr inż. Wojciech BOBEK 12 628 24 60
15. KN „Karpaty” Katedra Planowania Przestrzennego, Projektowania Urbanistycznego i Ruralistycznego mgr inż. arch.
Agata KORZENIOWSKA
12 628 24 68
16.

KN Projektowania Zrównoważonego

Katedra Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego

dr hab. inż. arch.
Justyna KOBYLARCZYK, prof. PK

dr hab.inż. arch. Patrycja HAUPT

12 628 31 10

17.

KN „Sztuka - Architektura i Akwarela”

Katedra Rysunku Malarstwa i Rzeźby dr inż. arch.
Krzysztof LUDWIN
12 628 24 37
18. KN „Miasto Przyszłości”

Katedra Planowania Przestrzennego
i Ochrony Środowiska

dr inż. arch. Daniel OGRODNIK 12 628 24 68
19.

KN „BIM - Projektowania Numerycznego Struktur Architektonicznych”

Katerdra Projektowania Architektoniczno-Budowlanego

dr inż. arch. Stanisław JURCZAKIEWICZ

mgr inż. arch. Wojciech CIEPŁUCHA

12 628 24 53

12 628 20 21

20. KN „Wyobraźnia”

Katedra Geometrii Wykreślnej i Technologii Cyfrowych

dr inż. arch. Beata VOGT,

mgr inż. arch.
Szymon FILIPOWSKI

12 628 29 92

21.

KN „GROW”

Katedra Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego

dr hab. inż. arch. Magdalena JAGIEŁŁO-KOWALCZYK, prof. PK

12 628 24 79

22. KN „Urban-Lab Kraków” Katedra Urbanistyki i Architektury Struktur Miejskich dr inż. arch. Agnieszka Matusik 12 637 07 14
23. KN PercepcjaA Katedra Architektury Miejsc Pracy, Sportu i Usług dr inż arch. Angelika Lasiewicz-Sych 12 628 24 97
24. KN Przestrzeń Performatywna Katedra Historii Architektury
i Konserwacji Zabytków
dr Katarzyna Kołodziejczyk 12 628 24 08
25. SKN Ochrony Dziedzictwa Kulturowego (KNOD)

Katedra Historii Architektury
i Konserwacji Zabytków

dr hab. inż. arch. Jolanta Sroczyńska, prof. PK 12 628 24 08
26.  Koło Naukowe Krajobrazy Landscapes Katedra Architektury Krajobrazu

dr hab. inż. arch. Katarzyna Hodor,

prof. PK

608 396 220 /A-8/

Wydział Informatyki i Telekomunikacji

Lp.

 

Nazwa koła

 

Jednostka

 

Opiekun

 

Numer telefonu

 

1.

KN Matematyków

Katedra Matematyki Stosowanej

dr Marcin SKRZYŃSKI

 

dr Kamil KULAR

12 628 29 28
/F-2/

2.

KN Grafiki Komputerowej Visgraph

Katedra Informatyki

dr inż. arch.
Agnieszka OZIMEK

 

dr inż. arch.
Paweł OZIMEK

12 628 24 77
/A-8/

3.

 

KN Informatyków

 

Katedra Teleinformatyki

dr hab inż.

Jacek LEŚKOW, prof. PK

/F-5/

4. KN Instytutu Informatyki Katedra Informatyki

dr inż Jerzy BIAŁAS

dr Barbara BOROWIK

12 628 21 05 /F-3/

12 628 27 81 /F-3/

5. Koło Naukowe Cosmo Katedra Informatyki mgr inż. Paweł Kisielewicz 12 628 21 06 /F-1/

 

Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej

Lp.

 

Nazwa koła

 

Jednostka

 

Opiekun

 

Numer telefonu

 

1.

KN Elektryków

Katedra
Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki

dr hab. inż.
Andrzej SZROMBA, prof. PK
12 628 30 41
/E-3/

2.

KN Elektroenergetyki

Instytut
Elektromechanicznych Przemian Energii

dr inż. Tomasz SIEŃKO 12 628 26 23
/E-2/

3.

KN Techniki Cyfrowej

Instytut 
Elektromechanicznych Przemian Energii 

mgr inż.
Dariusz CHOLEWA
12 628 25 29
/E-2/

4.

KN „IT" 

Katedra Automatyki
i Technik Informacyjnych

mgr inż. Grzegorz NOWAKOWSKI 12 628 25 73
/E-7/

5.

KN Monitoringu
i Diagnostyki Układów Elektrycznych

Instytut
Elektromechanicznych Przemian Energii

dr hab. inż.
Maciej SUŁOWICZ, prof. PK
12 628 26 58
/E-2/
6. Astro PK Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki  dr inż. Andrzej DRWAL

12 628 26 18
/E-1/

7. el-Rappro Instytut Automatyki i Trakcji Elektrycznej dr inż. Zbigniew PILCH 667 966 607 /E-3/
8.  KN Mikrokontroler Katedra Automatyki i Informatyki dr inż. Karol Suchenia 12 628 26 98 /E-1/
9.  KN „3I: Inteligentna Integracja Innowacji w Obiektach Budowlanych" Katedra Automatyki i Informatyki dr inż. Anna Romańska-Zapała 600 016 080

Wydział Inżynierii Lądowej

Lp.

 

Nazwa koła

 

Jednostka

 

Opiekun

 

Numer telefonu

 

1. KN Inżynierii Materiałów Budowlanych Footprint Katedra Inżynierii Materiałów Budowlanych

dr hab. inż. Izabela HAGER, prof. PK

mgr inż. Mateusz SITARZ

12 628 23 67

/L-2/

2. KN Konstrukcji
Żelbetowych CONKRET
Katedra Konstrukcji Żelbetowych i Sprężonych

mgr inż. Dawid ŁĄTKA

 

dr inż. Magda KIJANIA-KONTAK

 

mgr inż. Iga REWERS

12 628 23 96 /L-15/

 

12 628 23 64

 

12 628 23 64 /L-1/

3. KN Konstrukcji
Mostowych

Katedra Konstrukcji Mostowych, Metalowych i Drewnianych

dr inż. Mariusz HEBDA 12 628 23 13
/L-3/
4. KN Dróg Kolejowych

Katedra Dróg, Kolei i Inżynierii Ruchu

prof. dr hab. inż.
Włodzimierz CZYCZUŁA

 

mgr inż. Dorota BŁASZKIEWICZ

12 628 23 58
/L-5/

 

12 628 21 57 /L-5/

5. KN Geologów KWARC Katedra Geotechniki i Wytrzymałości Materiałów

dr inż. 

Mirosława BAZARNIK

 

dr hab. inż.
Elżbieta PILECKA, prof. PK

12 628 26 77 /L-9/

 

12 628 25 34 /L-9/

6.

KN Mechaniki Budowli

Katedra Mechaniki Budowli i Materiałów

dr inż. Piotr KUBOŃ

12 628 21 61 
/L-8/ 

7. KN Zastosowań
Informatyki
Katedra Technologii Informatycznych w Inżynierii dr hab. inż. Marek SŁOŃSKI, prof. PK


12 628 25 62 
/L–10/

8. KN Transportu TRANSIT Katerdra Systemów Transportowych

dr inż. Paweł WIĘCEK 

mgr inż. Jan ALEKSANDROWICZ

12 628 30 93 /L-6/

12 628 30 76 /L-6/

9.

KN Budownictwa Innowacyjnego InBud

Katedra Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli

mgr inż.
Jolanta GINTOWT

12 628 21 34
/L-4/

10.

SKN Konstrukcji Sprężonych

Katedra Konstrukcji Żelbetowych i Sprężonych

dr hab. inż.
Rafał SZYDŁOWSKI

12 628 23 80 
/L-1/

11.

KN Konstrukcji Drewnianych
i Innych Surowców Tradycyjnych KORNIKI

Katedra Konstrukcji Mostowych, Metalowych i Drewnianych

dr inż. Dorota KRAM

mgr inż. Klaudia ŚLIWA-WIECZOREK

mgr inż. Tomasz KOCHAŃSKI

12 628 23 84
/L-3/

12. KN ECOPOWER Małopolskie Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego

dr hab. inż. arch.
Marcin FURTAK

12 628 30 61
/L-13/

dr inż. 

Małgorzata FEDORCZAK-CISAK

12 628 30 62 /L-13/

13.

KN Drogowców WIRAŻ

Katedra Dróg, Kolei i Inżynierii Ruchu

dr inż.
Krzysztof OSTROWSKI
12 628 25 39
/L-5/

Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki

Lp.

Nazwa koła

Jednostka

Opiekun

Numer telefonu

1. KN Enigma Katedra Fizyki

dr Radosław KYCIA

12 637 06 66 w. 38

/I-2/

2. KN KWARK Katedra Fizyki

dr inż. Paweł KARBOWNICZEK

12 637 06 66 w. 14

/I-1/

3.

KN Spawalników, Odlewników i

Metalurgii Proszków

Katedra Inżynierii Materiałowej

dr hab. inż. Mariusz HEBDA, prof PK 12 628 34 23 
/I-1/
4.  Koło Naukowe Materiałów Funkcjonalnych SMART-MAT Katedra Inżynierii Materiałowej dr hab. inż. Bożena Tyliszczak, prof. PK 12 628 34 26 /I-1/
5.  Koło Naukowe „Inżynieria Materiałowa Katedra Inżynierii Materiałowej dr inż. Slawomir Parzych 12 628 34 39 /I-1/

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

Lp.

Nazwa koła

Jednostka

Opiekun

Numer telefonu

1. Inżynierii Środowiska
„Piątak”

Instytut Inżynierii
i Gospodarki Wodnej

dr inż.
Bernard TWARÓG
12 628 28 49
/Ś-1/
2. Gospodarki Odpadami
(GO)

Instytut Inżynierii Cieplnej
i Ochrony Powietrza

dr inż. Jacek SACHARCZUK 12 628 20 87
/Ś-4/
3.

Geotechniki
i Konstrukcji Inżynierskich

Instytut Geotechniki dr inż. Krzysztof PODLEŚ 12 628 28 81
/Ś-2/
4. Hydrogeomatyki
„Szuwarek”
Instytut Inżynierii
i Gospodarki Wodnej

dr inż. Marta CEBULSKA

dr inż. Robert SZCZEPANEK

12 628 20 85
/Ś-1/

12 628 20 80
/Ś-1/

5. Budownictwa
Hydrotechnicznego „HYDROTECH”

Instytut Inżynierii
i Gospodarki Wodnej

dr inż. Andrzej WOLAK 12 628 28 17
/Ś-1/
6. Studenckie Koło
Naukowe
Ochrony Środowiska
Instytut Zaopatrzenia
w Wodę
i Ochrony Środowiska

dr inż.
Anna CZAPLICKA

dr hab. inż.
Agnieszka GENEROWICZ, prof. PK

12 628 28 78
/Ś-3/

12 628 21 83
/Ś-3/

7.

Studenckie Koło
Naukowe Wentylacji,
Klimatyzacji
i Ogrzewnictwa
EQUILIBRIUM

Instytut Inżynierii Cieplnej
i Ochrony Powietrza
dr inż. Jarosław MÜLLER 12 628 20 86
/Ś-4/
8.

Studenckie Koło
Naukowe Geodezji
i Gospodarki
Przestrzennej
„GEOSPATIUM”

Instytut Geotechniki dr inż. Cezary TOŚ 12 628 28 68
/Ś-2/
9.

Studenckie Koło
Naukowe Konstrukcji
Inżynierskich
„PROGRESS”

Instytut Geotechniki dr inż. Kazimierz PISZCZEK 12 628 28 81
/Ś-2/
10.

Koło Naukowe
Inżynierii Sanitarnej
w Zrównoważonym Rozwoju
"AQUARIUS"

Instytut Zaopatrzenia
w Wodę i Ochrony Środowiska

dr inż. Joanna BĄK

 

dr hab. inż. Jadwiga KRÓLIKOWSKA, prof. PK

12 628 24 79
/Ś-3/


12/628 28 71
/Ś-3/

11. KN Energetyki i Ochrony Środowiska Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych


mgr inż. Marek MAJDAK

12 628 38 05
/M-9/

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej

Lp.

Nazwa koła

Jednostka

Opiekun

Numer telefonu

1. Sekcja Fotochemii Stosowanej Katedra Biotechnologii i Chemii Fizycznej dr hab. inż. Joanna ORTYL, prof. PK 12 628 31 36
/C-6/
2.  Sekcja Badań Balistycznych i Palności Katedra Chemii i Technologii Polimerów dr inż. Tomasz MAJKA 12 628 30 13 /C-4/
3.

Sekcja Technologii Chemicznej Organicznej

Katedra Chemii
i Technologii Organicznej

dr inż. Agnieszka KĄCKA-ZYCH 12 628 27 56 /C-2/
4. Sekcja Polimerów

Katedra Chemii i Technologii Polimerów

dr inż. Agnieszka LESZCZYŃSKA

12 628 26 95
/C-4/
5. Sekcja Biotechnologii

Katedra Biotechnologii i Chemii Fizycznej

dr hab. inż. Marek PIĄTKOWSKI, prof. PK 12 628 27 33
/C-6/

6.

Sekcja Inżynierii Chemicznej i Procesowej

Katedra Inżynierii Chemicznej
i Procesowej

dr inż. Beata FRYŹLEWICZ-KOZAK

12 628 27 52
/C-3/

7.

Koło Naukowe Analityki Środowiska i Żywności

Katedra Technologii Chemicznej i Analityki Środowiskowej

dr inż. Joanna KUC

12 628 27 08 /C-1/

8.  Sekcja Chemia Fizyczna Katedra Biotechnologii i Chemii Fizycznej dr inż. Stefan KUREK 12 628 27 70 /C-5/
9. Studenckie Koło Naukowe Makromolekuły Katedra Biotechnologii i Chemii Fizycznej dr hab. inż. Szczepan Bednarz, prof. PK 12 628 30 59 /C-5/
10. Koło Naukowe Nanomateriały Katedra Biotechnologii i Chemii Fizycznej dr hab. inż. Katarzyna Matras-Postołek, prof. PK

12 628 30 59 /C-5/

12 628 27 04

Wydział Mechaniczny

Lp.

 

Nazwa koła

 

Jednostka

 

Opiekun

 

Numer telefonu

 

1.

Koło Naukowe Inżynierii
Biomedycznej
„CANCRICAT”

Zakład Mechaniki Doświadczalnej
i Biomechaniki

dr inż. Sylwia ŁAGAN

12 628 35 94

2.

Studenckie Koło
Naukowe Mechaniki „Konstruktor”

Katedra Mechaniki Stosowanej
i Biomechaniki
M-01

dr inż.
Szymon HERNIK

12 628 36 61

3. Koło Naukowe Pojazdy
Samochodowe

Katedra Pojazdów Samochodowych
M-04

mgr inż. Adam KOT

12 628 35 10 

4.

Studenckie Koło
Naukowe „Silniki Spalinowe”

Katedra Pojazdów Samochodowych
M-04

dr inż. Marcin NOGA

12 628 36 88

5.

Koło Naukowe Numeryczne Modelowanie Przepływów

Katedra Inżynierii Cieplnej
i Procesowej
M-05

dr inż. Przemysław MŁYNARCZYK

12 628 35 55

6.

Koło Naukowe Inżynierii i Aparatury Przemysłowej

Katedra Inżynierii Cieplnej
i Procesowej
M-05

dr inż. Andrzej DUDA

12 628 34 20

7.

Koło Naukowe Inżynierii Produkcji

 

Katedra Inżynierii
i Automatyzacji Produkcji
M-06

dr inż.
Sabina MOTYKA

12 374 32 68 

 

Sekcja Zarządzanie Innowacjami
i Systemy Jakości

dr inż.
Sabina MOTYKA

12 374 32 68 

 

Sekcja Mikro i Nano Technologie

dr inż. Dominik WYSZYŃSKI

12 628 37 49

 

Sekcja Systemy CAD/CAM

dr inż. Marcin GRABOWSKI

12 628 32 62

 

Sekcja Obróbka i Obrabiarki CNC

dr inż. Grzegorz STRUZIKIEWICZ

12 628 32 14

8.

Koło Naukowe Automatyki
i Robotyki

 

Katedra Inżynierii
i Automatyzacji Produkcji
M-06

dr inż. Krzysztof WÓJCIK

12 628 32 19

 

Sekcja Roboty Mobilne

dr inż. Waldemar MAŁOPOLSKI

12 628 32 13

 

Sekcja: Roboty przemysłowe
i użytkowe

dr inż. Stanisław KRENICH

12 628 32 18

9.

Koło Naukowe Programistów
i Miłośników Informatyki

Katedra Informatyki Stosowanej
M-07

dr inż. Dariusz KARPISZ

12 628 36 55

10.

Koło Naukowe Grafiki Komputerowej
i Modelowania

Katedra Informatyki Stosowanej
M-07

dr inż.
Mariusz DOMAGAŁA

12 628 36 54

11.

Koło Naukowe Transport

 

Katedra Pojazdów Szynowych
i Transportu M-08

dr inż.
Elżbieta WYRAZ

12 628 36 56

 

Sekcja
Logistyka

 

 

dr inż. Teresa GAJEWSKA

12 628 33 25

 

Sekcja
Pojazdy Szynowe

 

dr inż. Maciej  MICHNEJ

12 374 35 22

12.

Koło Naukowe
Metrologii Współrzędnościowej

Laboratorium Metrologii Współrzędnościowej
M-10

dr hab. inż. Ksenia OSTROWSKA, prof. PK

 

dr hab. inż. Adam GĄSKA, prof. PK

12 374 32 33

 

12 374 32 30

13. Koło Naukowe Maszyny Robocze Laboratorium Badań Technoklimatycznych i Maszyn Roboczych
M-11

mgr inż.
Artur GUZOWSKI

12 628 31 72

14.

Koło Naukowe Systemów
i Urządzeń Transportu
Bliskiego

Laboratorium Badań Technoklimatycznych i Maszyn Roboczych
M-11

dr inż.
Zygmunt DZIECHCIOWSKI

12 628 33 30

15. Koło Naukowe Inżynierii Wzornictwa Przemysłowego Form&Function

Laboratorium Inżynierii Wzornictwa Przemysłowego
M-12

mgr inż. Marek PAWŁOWICZ 501 610 049