POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI

 

ogłasza konkurs na stanowisko

 

asystenta badawczo-dydaktycznego

 

w Katedrze Technologii Środowiskowych

na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Krakowskiej

 

 

Wymiar etatu: pełny etat
Liczba dostępnych stanowisk: 1
Rodzaj umowy o pracę: na czas określony 12 miesięcy (z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony)
Reprezentowana dyscyplina naukowa: nauki biologiczne; inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

 

 

1. Niezbędne wymagania:

 • tytuł zawodowy magistra na kierunku biologia, mikrobiologia, biochemia, biotechnologia lub pokrewnym (uzyskany przed dniem rozpoczęcia pracy);
 • zainteresowania naukowe w zakresie mikrobiologii potwierdzone osiągnięciami w trakcie studiów, publikacjami w czasopismach naukowych i/lub udziałem w projektach badawczych;
 • doświadczenie w prowadzeniu laboratoryjnych badań mikrobiologicznych;
 • dobra znajomość języka angielskiego, a dla obcokrajowców także języka polskiego;
 • wskazanie Politechniki Krakowskiej jako podstawowego miejsca pracy.


2. Dodatkowe wymagania:

 • zainteresowanie pracą dydaktyczną w zakresie prowadzenia zajęć ze studentami;
 • umiejętność pracy w zespole, w tym w środowisku międzynarodowym.


3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • realizacja zajęć dydaktycznych ze studentami, konsultacje oraz organizacja zaliczeń i egzaminów;
 • przygotowanie materiałów i stanowisk dydaktycznych;
 • udział w badaniach naukowych oraz upowszechnianiu ich wyników;
 • udział w seminariach i konferencjach naukowych;
 • doskonalenie własnych kwalifikacji zawodowych, w tym w celu uzyskania kolejnych stopni naukowych;
 • aktywny udział w pracach organizacyjnych Katedry i Wydziału.


4. Wymagane dokumenty:

 • podanie do JM Rektora Politechniki Krakowskiej o zatrudnienie na stanowisku asystenta badawczo-dydaktycznego;
 • szczegółowe CV z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia;
 • wykaz publikacji, udziału w projektach badawczych i innych osiągnięć naukowych;
 • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie;
 • zaświadczenie o ukończeniu kursu pedagogicznego lub zobowiązanie do jego odbycia w pierwszym roku zatrudnienia;
 • dokumenty potwierdzający znajomość języka angielskiego, a w przypadku obcokrajowców także języka polskiego.


Zatrudnienie nastąpi po przeprowadzeniu postępowania konkursowego polegającego na:

 • analizie złożonej dokumentacji;
 • przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych (bezpośrednich lub poprzez komunikatory internetowe).

 


Planowany termin rozpoczęcia zatrudnienia: 1.10.2021 r.

 

Wymagane dokumenty należy składać w Sekretariacie Katedry Technologii Środowiskowych (Ś-4) Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Krakowskiej w Krakowie, ul. Warszawska 24, bud. W-2, pok. 408 w godz. 8.00-14.00 lub przesłać w formie skanów na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Teczka (email) z dokumentami powinna zawierać dopisek: Dotyczy konkursu na stanowisko asystenta bad.-dyd. w Katedrze Ś-4. Dokumenty należy złożyć w terminie do 3.09.2021 r.

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 10.09.2021 r.

 

Politechnika Krakowska zastrzega sobie możliwość kontaktu z kandydatami, których aplikacje spełniły niezbędne wymagania oraz zostały najwyżej ocenione przez Komisję Rekrutacyjną. Informacja o wynikach konkursu zostanie opublikowana na stronie BIP PK oraz MNiSW.

 

Złożone dokumenty można będzie odebrać w Sekretariacie Katedry Technologii Środowiskowych (Ś-4) Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Krakowskiej w dniach 13-18.09.2021 r. Dokumenty, które nie zostaną odebrane w tym terminie ulegną komisyjnemu zniszczeniu.