POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI


ogłasza konkurs na stanowisko pracy


starszego referenta administracyjnego


w Sekretariacie Międzynarodowego Centrum Kształcenia


w wymiarze pełnego etatu

 


1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • prowadzenie rekrutacji na kurs przygotowawczy do studiów w j. polskim;
 • przyjmowanie i obsługa słuchaczy MCK PK (cudzoziemców i Polonii):
  • pomoc w sprawach pobytowych,
  • gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie dokumentów dotyczących dotychczasowego kształcenia kandydatów i studentów/kursantów MCK PK,
  • pomoc w procesie rekrutacji na studia (monitorowanie działań),
  • współpraca z opiekunami grup dotycząca kształcenia oraz spraw administracyjnych;
 • sporządzanie informacji oraz dokumentów w językach obcych;
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez dyrektora MCK PK.


2. Niezbędne wymagania:

 • wykształcenie wyższe magisterskie – studia humanistyczne lub ekonomiczne;
 • staż pracy – minimum 3 lata w administracji publicznej, ponadto:
  • znajomość rozporządzeń Parlamentu Europejskiego oraz Rady Unii Europejskiej dotyczących przetwarzania danych osobowych,
  • umiejętność zarządzania dokumentacją oraz znajomość prawa w zakresie obrotu dokumentów mile widziana;
 • znajomość języków obcych:
  • język rosyjski – biegła (C2) lub native speaker,
  • język polski – zaawansowana (C1) lub native speaker,
  • język angielski – minimum średniozaawansowana (B2),
  • język ukraiński lub białoruski – zaawansowana – mile widziana;
 • niezbędne umiejętności lub kwalifikacje:
  • komunikatywność,
  • dobrze rozwinięte umiejętności pracy w zespole, samodzielność w realizacji powierzonego zakresu obowiązków,
  • umiejętność obsługi urządzeń biurowych oraz programów pakietu MS OFFICE,
  • bardzo dobra organizacja pracy własnej, staranność.


3. Wymagane dokumenty:

 • szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia);
 • list motywacyjny;
 • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie;
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach;
 • kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, staż pracy, doświadczenie zawodowe oraz nabyte umiejętności.

 


Wymagane dokumenty należy składać w Dziale Spraw Osobowych i Socjalnych przy ul. Warszawskiej 24, pok. 137 w budynku Wydziału Inżynierii Lądowej w godz. 7:00-15:00 lub przesyłając w formie elektronicznej na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 19.07.2021 r.

 

Teczka z dokumentami powinna zawierać dopisek: Dotyczy konkursu na stanowisko starszego referenta administracyjnego w Międzynarodowym Centrum Kształcenia PK. W przypadku przesłania oferty za pomocą poczty elektronicznej w tytule maila należy wpisać: Konkurs na stanowisko starszego referenta w MCK.


Politechnika Krakowska zastrzega sobie, że do dalszego postepowania będą przekazywane jedynie oferty zawierające wymagane dokumenty, o których mowa w pkt 4.

 

Politechnika Krakowska zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.


Złożone dokumenty można będzie odebrać w Dziale Spraw Osobowych i Socjalnych przy ul. Warszawskiej 24 w pok. 137 w dniach 02.08.2021 do 06.08.2021 r. Dokumenty, które nie zostaną odebrane w tym terminie, ulegną komisyjnemu zniszczeniu.