POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI

 

ogłasza konkurs na stanowisko

 

Portiera

 

(w wymiarze pełnego etatu)

 

W Dziale Gospodarczym

 

 

1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • przyjmowanie i wydawanie kluczy na portierni, w oparciu o elektroniczny pobór klucza na kartę magnetyczną;
 • obsługa centrali ppoż. oraz instalacji oddymiającej;
 • nadzór nad wchodzącymi osobami do budynku;
 • udzielanie informacji adresowej dotyczącej poszczególnych jednostek mieszczących się w budynku oraz osób;
 • nadzór nad elektronicznym systemem monitoringu zainstalowanym na portierni;
 • dokonywanie systematycznych obchodów budynku, powierzonego dozorowi i ochronie;
 • podejmowanie interwencji i wzywanie ochrony lub organów porządku publicznego, Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej;
 • wzywanie odpowiednich służb, w przypadku wystąpienia awarii na terenie budynku.


2. Niezbędne wymagania:

 • wykształcenie: co najmniej zawodowe;
 • staż pracy (udokumentowany świadectwami pracy): 12 m-cy;
 • doświadczenie zawodowe na pokrewnym stanowisku: praca na równorzędnym stanowisku min. 6 m-cy.


3. Dodatkowe wymagania:

 • umiejętność obsługi komputera w stopniu podstawowym.


4. Wymagane dokumenty:

 • szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia);
 • list motywacyjny;
 • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie;
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach;
 • kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, staż pracy, doświadczenie zawodowe oraz nabyte umiejętności.

 


Wymagane dokumenty należy składać w Dziale Spraw Osobowych i Socjalnych przy ul. Warszawskiej 24, pok. 137 w budynku Wydziału Inżynierii Lądowej w godz. 7.00-15.00 lub przesyłając w formie elektronicznej na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 23.07.2021 r.

 

Teczka z dokumentami powinna zawierać dopisek: Dotyczy konkursu na stanowisko Portiera w Dziale Gospodarczym. W przypadku przesłania oferty za pomocą poczty elektronicznej w tytule maila należy wpisać: Konkurs na stanowisko portiera w Dziale Gospodarczym.

 

Politechnika Krakowska zastrzega sobie, że do dalszego postępowania będą przekazywane jedynie oferty zawierające wymagane dokumenty, o których mowa w pkt 4.

 

Politechnika Krakowska zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

 

Złożone dokumenty można będzie odebrać w Dziale Spraw Osobowych i Socjalnych przy ul. Warszawskiej 24 w pok. 137 w dniach 09.08.2021 do 13.08.2021 r. Dokumenty, które nie zostaną odebrane w tym terminie, ulegną komisyjnemu zniszczeniu.