Drukuj

Znak: A0. 110. 372/A5.2021

Kraków, dn. 15.07.2021

 

POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI

 

ogłasza konkurs na stanowisko

 

asystenta badawczo-dydaktycznego

 

w Katedrze Planowania Przestrzennego, Projektowania Urbanistycznego i Ruralistycznego

 

na Wydziale Architektury

 


Wymiar etatu: 1
Liczba dostępnych stanowisk: 1
Rodzaj umowy o pracę: na czas określony 24 miesiące/czas nieokreślony*
Reprezentowana dyscyplina naukowa: architektura i urbanistyka (dotyczy stanowisk badawczych i badawczo-dydaktycznych)

 

 

1. Niezbędne wymagania:


2. Dodatkowe wymagania:


3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:


4. Wymagane dokumenty:

 

 

Zatrudnienie nastąpi po przeprowadzeniu postępowania konkursowego polegającego na:

 

 

Planowany termin rozpoczęcia zatrudnienia: 01.12.2021 r.


Wymagane dokumenty należy składać w Biurze Dziekana Wydziały Architektury przy ul. Podchorążych 1, pokój nr 04 lub nr 18 w godz. 8.00–14.00. Teczka z dokumentami powinna zawierać dopisek: Dotyczy konkursu na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego, znak sprawy A0.110.372/A5.2021 lub przesłać w formie skanów na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Dokumenty należy złożyć w terminie do 10.09.2021 r.


Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 20.09.2021 r.


Politechnika Krakowska zastrzega sobie możliwość kontaktu z kandydatami, których aplikacje spełniły niezbędne wymagania oraz zostały najwyżej ocenione przez Komisję Rekrutacyjną. Informacja o wynikach konkursu zostanie opublikowana na stronie BIP PK oraz MNiSW.


Złożone dokumenty można będzie odebrać w Biurze Dziekana Wydziału Architektury przy ul. Podchorążych 1, pokój nr 04 lub nr 18 w godz. 8.00 – 14.00. Dokumenty, które nie zostaną odebrane w tym terminie, ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

 

*niepotrzebne skreślić