POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI

 

konkurs na stanowisko pracy

 

młodszego bibliotekarza

 

w Bibliotece Politechniki Krakowskiej

 


1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • przygotowanie zbiorów do skanowania, skanowanie zbiorów, weryfikacja i korekta plików powstałych w procesie skanowania (master) i porównanie ich z oryginałem;
 • kontrola jakości plików master powstałych w procesie skanowania;
 • archiwizacja plików źródłowych;
 • obróbka graficzna plików do udostępnienia;
 • opracowanie metadanych;
 • przygotowanie zdigitalizowanych obiektów do udostępnienia (przetworzenie na różne formaty);
 • upublicznienie obiektów cyfrowych i metadanych;
 • samokształcenie i podnoszenie kwalifikacji związane z wykonywaną pracą.


2. Niezbędne wymagania dla kandydata:

 • wykształcenie wyższe w zakresie informacji naukowej i bibliotekoznawstwa lub pokrewne;
 • znajomość języków obcych: angielski (co najmniej w stopniu podstawowym);
 • biegła znajomość obsługi komputera, skanerów oraz użytkowych aplikacji komputerowych (MS Office), znajomość komputerowych systemów bibliotecznych, znajomość zasad katalogowania;
 • obsługa programów graficznych (np. Photoshop, Corel), znajomość oprogramowania pozwalającego na optyczne rozpoznawanie pisma (OCR); obsługa programów Adobe Acrobat, ScanTailor;
 • znajomość zagadnień związanych z digitalizacją zbiorów bibliotecznych;
 • doświadczenie zawodowe: nie wymagane.


3. Dodatkowe wymagania:

 • umiejętność organizacji własnej pracy, także pod presją czasu, samodzielność w realizacji powierzonych zadań;
 • osoba na tym stanowisku powinna odznaczać się precyzją działania, komunikatywnością, umiejętnością pracy w zespole, umiejętnością pozyskiwania informacji, umiejętnością korzystania z zasobów elektronicznych, chęcią stałego podnoszenia kwalifikacji i poszerzania wiedzy w zakresie wykonywanych zadań.


4. Wymagane dokumenty:

 • szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia, jeżeli występuje);
 • list motywacyjny;
 • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie;
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach;
 • kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje lub nabyte umiejętności.


5. Dodatkowe informacje:

Przewidywany okres zatrudnienia: zatrudnienie od 1 października 2021 na okres próbny - 3 miesiące, następnie umowa na czas określony, z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.

 


Wymagane dokumenty należy składać w Dziale Spraw Osobowych i Socjalnych, przy ul. Warszawskiej 24, pok. 137 w budynku Wydziału Inżynierii Lądowej w godz. 7.00-15.00 w terminie do 9 września 2021 r. lub przesyłając w formie elektronicznej na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Teczka z dokumentami powinna zawierać dopisek: Dotyczy konkursu na stanowisko mł. bibliotekarza w Bibliotece Politechniki Krakowskiej.


Politechnika Krakowska zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.


Złożone dokumenty można będzie odebrać w Dziale Spraw Osobowych i Socjalnych przy ul. Warszawskiej 24 w pok. 137 w dniach 6-8 października 2021. Dokumenty, które nie zostaną odebrane w tym terminie, ulegną komisyjnemu zniszczeniu.