12 sierpnia br. władze uczelni oraz Wydziału Mechanicznego spotkały się na Politechnice Krakowskiej z ambasadorem nadzwyczajnym i pełnomocnym Japonii w Polsce – panem Akio Miyajima. Rozmawiano m.in. na temat współpracy naukowo-technicznej Politechniki Krakowskiej z firmą Toyota.

 

 

Przy podłużnym stole siedzi siedem osób. Po lewej stronie - przedstawiciele uczelni: dziekan Jerzy Sładek, prorektor Marek Bauer, profesor Marek Brzeżański oraz Katarzyna Baron-Lisiakiewicz. Po prawej siedzą przedstawiciele ambasady: Jacek Mendyk, ambasador Akio Miyajima oraz pani Michiko MakinoWładze uczelni reprezentował prorektor ds. studenckich dr inż. Marek Bauer. Wydział Mechaniczny reprezentowali: dziekan prof. dr hab. inż. Jerzy Sładek oraz kierownik Katedry Pojazdów Samochodowych prof. dr hab. inż. Marek Brzeżański. W spotkaniu uczestniczyła także kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej PK Katarzyna Baron-Lisiakiewicz. Ambasadorowi w wizycie na Politechnice Krakowskiej towarzyszyli szefowa Działu Kultury Ambasady Japonii Michiko Makino oraz Jacek Mendyk z Działu Kultury Ambasady Japonii.

 

Przedmiotem rozmów były, miedzy innymi, zagadnienia dotyczące możliwości rozszerzenia współpracy Katedry Pojazdów Samochodowych z firmą Toyota Motor Poland, a także sprawy zastosowania wodoru jako przyszłego nośnika energii w transporcie. Szczególne zainteresowanie ambasadora wzbudziły osiągnięcia Katedry Pojazdów Samochodowych w dziedzinie zasilania wodorem silników spalinowych oraz badań pojazdów wyposażonych w ogniwa paliwowe.


Katedra Pojazdów Samochodowych PK prowadzi innowacyjne badania nad silnikami wodorowymi wykorzystywanymi w niektórych samochodach marki Toyota.

 

Aktualnie Politechnika Krakowska współpracuje z czterema japońskimi uniwersytetami w ramach zawartych porozumień o współpracy. Są to uniwersytety w Gifu, Kochi, Kyushu oraz Instytut Technologii w Kitami. Współpraca dotyczy wspólnych badań naukowych oraz wymiany nauczycieli akademickich i studentów.

 

Ambasador Japonii siedzi przy stole. Pochyla się nad książką, do której coś wpisuje. W tle znajdują się eleganckie meble z ciemnego drewna. Uczestnicy spotkania pozują do wspólnego zdjęcia. Od lewej stoją: pani Makino, pani Baron-Lisiakiewicz, prof. Brzeżański, ambasador Japonii, dziekan Jerzy Sładek oraz prorektor Marek Bauer. Wszyscy są elegancko ubrani i uśmiechają się patrząc w obiektyw. W tle - jasne ściany, dwa obrazy w ciemnych ramach oraz godło.

 

 

Na zdjęciach: 1. Spotkanie przedstawicieli uczelni z gośćmi z Ambasady Japonii; 2. Ambasador Japonii, Akio Miyajima; 3. Uczestnicy spotkania, od lewej: Michiko Makino, Katarzyna Baron-Lisiakiewicz, prof. Marek Brzeżański, ambasador Japonii, Akio Miyajima, dziekan Wydziału Mechanicznego, prof. Jerzy Sładek oraz prorektor ds. studenckich, dr Marek Bauer / fot. Jan Zych