Drukuj
 
 
24 września br. w Międzywydziałowym Centrum Edukacyjno-Badawczym „Działownia” odbyła się uroczysta promocja doktorów i doktorów habilitowanych. Wydarzenie zaplanowano pierwotnie na wiosnę, ale nie mogło się odbyć ze względu na ograniczenia związane z przeciwdziałaniem zakażeniom koronawirusem SARS-CoV-2. Podczas uroczystości w „Działowni” dyplomy odebrali:
 
 
DOKTORZY HABILITOWANI
 
Wydział Architektury

1. Dr hab. inż. arch. Magdalena Czałczyńska-Podolska
Osiągnięcie naukowe: „Architektura miejsca zabawy. Zabawa jako czynnik integracji (w) przestrzeni miejskiej”

2. Dr hab. inż. arch. Katarzyna Hodor, prof. PK
Osiągnięcie naukowe: „Reformaci w miejscowościach prowincji małopolskiej od XVII do XVIII wieku i ich wpływ na kształtowanie krajobrazów kulturowych”

3. Dr hab. Waldemar Komorowski 
Osiągnięcie naukowe: cykl publikacji nt. „Studia nad architekturą mieszkalną Krakowa czasów staropolskich (XIII-XVIII w.)”

4. Dr hab. inż. arch. Anna Kulig 
Osiągnięcie naukowe: Problem dokumentowania, modelowania i rekonstrukcji sklepień gotyckich

5. Dr hab. inż. arch. Paweł Ozimek, prof. PK
Osiągnięcie naukowe: Metody analiz krajobrazowych wykonywanych przy użyciu modeli cyfrowych

6. Dr hab. inż. arch. Dominika Pazder, prof. PP
Osiągnięcie naukowe: „Obszary kreatywności – creative syntax jako czynnik ożywiania śródmieść. Wybrane zagadnienia”

7. Dr hab. inż. arch. Marcin Petelenz, prof. PK
Osiągnięcie naukowe: „Wizualne aspekty zrównoważonego rozwoju miasta w strefie obrzeżnej. Wybrane zagadnienia”

8. Dr hab. inż. arch. Piotr Winskowski, prof. PK
Osiągnięcie naukowe: „Rozpoznanie i analiza złożoności architektury na tle pluralizmu świata II połowy XX i początku XXI wieku”

9. Dr hab. Józef Wroński
Osiągnięcie naukowe: Kraków w drodze ku nowoczesnej architekturze sakralnej w I połowie XX wieku. Kościoły zbudowane w latach 1903-1939/45 w Krakowie i miejscowościach podkrakowskich należących obecnie do miasta w kontekście rozwoju architektury w Polsce i na świecie
 
 
Wydział Inżynierii Lądowej

1. Dr hab. inż. Krzysztof  Chudyba, prof. PK
Osiągnięcie naukowe: monografia nt. „Analiza konstrukcji z betonu w warunkach pożarowych”

2. Dr hab. inż. Mariusz Kieć, prof. PK
Osiągnięcie naukowe: cykl powiązanych tematycznie publikacji nt. „Rozwój metod oceny infrastruktury drogowej pod względem bezpieczeństwa ruchu drogowego z wykorzystaniem miar bezpośrednich i pośrednich”

3. Dr hab. inż. Rafał Szydłowski, prof. PK
Osiągnięcie naukowe: monografia nt. „Stropy płytowe sprężone cięgnami bez przyczepności”
 
 
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

1. Dr hab. Paweł Hachaj 
Osiągnięcie naukowe: Opracowanie autorskiej metodyki budowania opartego na stanach obiektu modelu hydrodynamiki przepływów w zbiornikach zaporowych oraz zastosowanie tego modelu dla potrzeb gospodarki wodnej dla dwóch obiektów pilotażowych

2. Dr hab. inż. Katarzyna Paździor
Osiągnięcie naukowe: Analiza możliwości zastosowania procesów biologicznych w kompleksowych systemach oczyszczania ścieków włókienniczych

3. Dr hab. inż. Sylwester Żelazny
Osiągnięcie naukowe: Zagospodarowanie odpadów z górnictwa i energetyki w celu ograniczenia ich negatywnego wpływu na środowisko naturalne
 
 
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej

1. Dr hab. inż. Marek Piątkowski, prof. PK
Osiągnięcie naukowe: Biodegradowalne rusztowania oparte na chitozanie do zastosowań w inżynierii tkankowej skóry

2. Dr hab. inż. Elżbieta Sikora, prof. PK
Osiągnięcie naukowe: Surowce pochodzenia naturalnego w nowoczesnych formulacjach kosmetycznych
 
 
Wydział Mechaniczny 

1. Dr hab. inż. Michał Bembenek, prof. AGH
Osiągnięcie naukowe: Innowacje w konstrukcji i zastosowaniu pras walcowych

2. Dr hab. inż. Dorota Klimecka-Tatar 
Osiągnięcie naukowe: Projektowanie i planowanie kierunków rozwoju innowacji procesowych i produktowych w procesie wytwarzania wybranej grupy kompozytów magnetycznych

3. Dr hab. inż. Magdalena Rybaczewska-Błażejowska, prof. PŚk
Osiągnięcie naukowe: Metoda oceny cyklu życia technologii w ujęciu środowiskowym
 
 
Promocja doktorów i doktorów habilitowanych, 24 września 2021
 
 
DOKTORZY
 
Wydział Architektury 
 
1. Dr inż. arch. Manezha Dost
Tytuł pracy doktorskiej: „Krytyczny regionalizm Kennetha Framptona jako odpowiedź na potrzebę tożsamości kulturowej architektury XXI wieku”
Promotor: dr hab. inż. arch. Wojciech Chmielewski
 
2. Dr inż. arch. Katarzyna Elwart-Karczewska
Tytuł pracy doktorskiej: „Dziedzictwo przestrzenne wybranych osiedli przemysłowych zachodniej Małopolski. Historia i perspektywy”
Promotor: dr hab. inż. arch. Agata Zachariasz, prof. PK
 
3. Dr inż. arch. Aleksandra Głuchowska
Tytuł pracy doktorskiej: „Energia wiatrowa w architekturze”
Promotor: prof. dr hab. inż. arch. Wacław Celadyn
 
4. Dr inż. arch. Joanna Kuchta-Wilczek
Tytuł pracy doktorskiej: „Systemy smart city, a nowa jakość życia we współczesnym mieście europejskim”
Promotor: prof. dr hab. inż. arch. Jacek Gyurkovich
 
5. Dr inż. arch. Bożena Łebzuch
Tytuł pracy doktorskiej: „Zespoły rezydencjonalno-parkowe rodziny Henckel von Donnersmarcków na Górnym Śląsku”
Promotor: dr hab. inż. arch. Katarzyna Łakomy, prof. PK
 
6. Dr inż. arch. Michał Nessel
Tytuł pracy doktorskiej: „O zastosowaniu cyfrowych technik algorytmicznych w projektowaniu w zakresie kształtowania formy architektonicznej”
Promotorzy: dr hab. Krystyna Romaniak, prof. PK; dr hab. inż. arch. Tomasz Kapecki, prof. PK
 
7. Dr inż. arch. Aneta Synowiec
Tytuł pracy doktorskiej: „Mosty piesze w kontekście rewitalizacji śródmieść. Przykład Krakowa”
Promotor: prof. dr hab. inż. arch. Zbigniew Zuziak
 
8. Dr inż. arch. Lidia Tobiasz
Tytuł pracy doktorskiej: „Synagogi – żydowskie dziedzictwo kulturowe na Podkarpaciu”
Promotor: prof. dr hab. inż. arch. Dominika Kuśnierz-Krupa
 
9. Dr inż. arch. Andrzej Truszczyński
Tytuł pracy doktorskiej: „Grywalizacja architektury w projektowaniu obiektów użyteczności publicznej na przykładzie wybranych parków wodnych”
Promotor: prof. dr hab. inż. arch. Justyna Kobylarczyk
 
10. Dr inż. arch. Maria Węgrzyniak
Tytuł pracy doktorskiej: „Systemy roślinne jako elementy strukturalne przegród zewnętrznych w obiektach architektonicznych”
Promotor: prof. dr hab. inż. arch. Wacław Celadyn
 
11. Dr inż. arch. Karolina Wieja
Tytuł pracy doktorskiej: „Wpływ procesu transformacji ustrojowej na przemiany struktury funkcjonalno-przestrzennej zespołów mieszkaniowych wielorodzinnych zrealizowanych w latach 1945-2017 na przykładzie dzielnicy Grzegórzki w Krakowie”
Promotor: dr hab. inż. arch. Krystyna Paprzyca, prof. PK
 
12. Dr inż. arch. Małgorzata Wijas
Tytuł pracy doktorskiej: „Kontekst w polskiej architekturze XXI wieku. Wybrane przykłady”
Promotor: prof. dr hab. inż. arch. Wacław Seruga
 
13. Dr inż. arch. Magdalena Wiśniewska
Tytuł pracy doktorskiej: „Eksperymenty z przestrzenią miejską inspirowane procesami kulturowymi, społecznymi i technologicznymi – trendy europejskie”
Promotor: prof. dr hab. inż. arch. Jacek Gyurkovich
 
 
Wydział Inżynierii Lądowej 
 
1. Dr inż. Paweł Boroń
Tytuł pracy doktorskiej: „Analiza odpowiedzi dynamicznej budowli wielopodporowych na wstrząsy parasejsmiczne pochodzenia górniczego z zastosowaniem Metody Wielopodporowego Spektrum Odpowiedzi”
Promotor: prof. dr hab. inż. Joanna Dulińska
Promotor pomocniczy: dr hab. inż. Dorota Jasińska, prof. PK  
 
2. Dr inż. Anna Dudzińska
Tytuł pracy doktorskiej: „Sposoby kształtowania i eksploatacji pasywnych budynków użyteczności publicznej uwzględniające wymagania komfortu cieplnego”
Promotor: dr hab. inż. Tomasz Kisilewicz, prof. PK
 
3. Dr inż. Agnieszka Kocoń
Tytuł pracy doktorskiej: „Modelowanie zjawiska wywracania się wagonów towarowych przy wietrze bocznym”
Promotor: prof. dr hab. inż. Andrzej Flaga
 
4. Dr inż. Katarzyna Mróz
Tytuł pracy doktorskiej: „Assessment of spalling risk in concrete subjected to fire”
Promotor: dr hab. inż. Izabela Hager, prof. PK
 
 
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki 
 
1. Dr inż. Monika Szlapa
Tytuł pracy doktorskiej: „Warunki tworzenia i zmian morfo-dynamiki cofkowej strefy zbiornika wodnego, na przykładzie zbiornika Dobczyce na rzece Rabie”
Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. inż. Elżbieta Nachlik
Promotor pomocniczy: dr hab. Paweł Hachaj  
 
2. Dr inż. Iwona Wiewiórska 
Tytuł pracy doktorskiej: „Wpływ wybranych czynników technologicznych koagulacji na minimalizację stężenia glinu w wodzie uzdatnionej”
Promotor: dr hab. inż. Stanisław Rybicki, prof. PK  
 
 
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej 
 
1. Dr inż. Karolina Śliwa
Tytuł pracy doktorskiej: „Roślinne ekstrakty micelarne jako składniki aktywne preparatów do pielęgnacji skóry atopowej”
Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. inż. Jan Ogonowski
Promotor pomocniczy: dr hab. inż. Elżbieta Sikora, prof. PK 
 
 
Wydział Mechaniczny
 
1. Dr inż. Małgorzata Kuźnar
Tytuł pracy doktorskiej: „Metoda trójwartościowej oceny stanu technicznego nakładki ślizgowej odbieraka prądu pojazdu szynowego”
Promotor: dr hab. inż. Andrzej Sowa
Promotor pomocniczy: dr inż. Maciej Michnej  
 
2. Dr inż. Piotr Pająk
Tytuł pracy doktorskiej: „Analiza propagacji fal sprężystych jako metoda wykrywania uszkodzeń w strukturach kompozytowych”
Promotor: dr hab. inż. Marek Barski, prof. PK
 
3. Dr inż. Izabela Pliszka
Tytuł pracy doktorskiej: „Wpływ modyfikacji laserowej na strukturę i właściwości wybranych powłok węglikowych nanoszonych elektroiskrowo”
Promotor: dr hab. inż. Norbert Radek, prof. PŚk
Promotor pomocniczy: dr hab. inż. Aneta Gądek-Moszczak, prof. PK
 
4. Dr inż. Piotr Sarna
Tytuł pracy doktorskiej: „Metoda pomiaru strumienia przepływu płynu w kanałach prostokątnych z wykorzystaniem łuków kolan”
Promotor: prof. dr hab. inż. Kazimierz Rup
 
5. Dr inż. Krzysztof Weigel-Milleret
Tytuł pracy doktorskiej: „Wpływ regulacji sił napędowych na stabilność ruchu wąskich pojazdów czterokołowych”
Promotor: prof. dr hab. inż. Witold Grzegożek
Promotor pomocniczy: dr inż. Robert Janczur  
 
 
Powyższa lista nie uwzględnia osób promowanych z datą 23 grudnia 2020 r., które odebrały lub dopiero odbiorą dyplomy i w związku z tym nie uczestniczyły w uroczystości w „Działowni”.  
 
(bk)
 
Na zdjęciu, uczestnicy promocji doktorów i doktorów habilitowanych, 24 września 2021 / fot. Jan Zych