Podpisania ślubowania i odbioru legitymacji dla osób wpisanych na listę doktorantów SD PK na rok akad. 2021/2022 należy dokonać osobiście w Biurze Szkoły Doktorskiej (bud. WIŚiE pok. 20) w terminach:
1.10.2021 (piątek) 7:00-15:00
4.10.2021 (poniedziałek) 9:00-13:00
5.10.2021 (wtorek) 9:00-13:00

 

Jednocześnie przypominamy, że podpisanie ślubowania nadaje uprawnienia doktoranta (m.in. do stypendium doktoranckiego).

 

Informacja dotyczy zarówno rekrutacji w trybie ogólnym jak i w ramach programu Doktorat Wdrożeniowy.