Drukuj
 
 
2 października o godz. 14.00 wpisem do Złotej Księgi Wychowanków wyróżnieni zostali kolejni absolwenci Politechniki Krakowskiej. Do grona „Złotych Wychowanków” dołączyli: Bohdan Biś Lisowski, Daniel Kukla, Jerzy Feliks, Marek Mazurek, Włodzimierz Kołtowski. Uroczystość odbyła się w Sali Senackiej PK. 
 
Złota Księga Wychowanków Politechniki Krakowskiej powstała z inicjatywy Stowarzyszenia Wychowanków PK. Wpis do niej jest szczególnym uhonorowaniem absolwentów uczelni, którzy osiągnęli znaczącą pozycję w życiu zawodowym, społecznym lub publicznym i odczuwają emocjonalną więź z Alma Mater. Stowarzyszenie Wychowanków PK wyłania kandydatów spełniających wszystkie formalne kryteria do wpisu, zwołuje Kapitułę Złotej Księgi, która podejmuje ostateczną decyzję o wyborze laureatów oraz organizuje uroczystości wręczenia tytułu osobom nagrodzonym.
 
2 października, po inauguracji nowego roku akademickiego na Politechnice Krakowskiej, wpisu do Złotej Księgi Wychowanków dokonali:
 
 
Bohdan Biś Lisowski
(absolwent Wydziału Architektury)
 
1Studiował na Politechnice Krakowskiej w latach 1987-1994. Uzyskał również dyplom Usability Engineering in Software Development (Politechnika Gdańska), Institut für Hygiene und Arbeitsphysiologie ETH Zürich oraz dyplom Polish-American Business School przy Krakowskim Towarzystwie Przemysłowym.
 
Bohdan Biś Lisowski jest znanym i cenionym wykładowcą. Swoją wiedzę przekazywał studentom m.in. swojej Alma Mater, Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, czy też Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Obecnie sprawuje funkcję prezesa Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP) w kadencji 2019-2023. Stanowisko to objął w wieku 50 lat, dzięki czemu został najmłodszym prezesem w historii Stowarzyszenia. Za swoje główne zadania w SARP obrał m.in. przyciąganie młodych architektów do pracy na rzecz Stowarzyszenia, wydawanie publikacji (w tym m.in. o architekturze modernistycznej Krakowa), współorganizowanie wystaw dotyczących architektury Małopolski, organizacji konkursów architektonicznych oraz ogólnokrajowych i międzynarodowych wydarzeń, np. Międzynarodowe Biennale Architektury Kraków w 2015, 2017 i 2019 r. Za swoją działalność społeczną na rzecz SARP został wyróżniony Złotą, Srebrną i Brązową Odznaką SARP. 
 
Bohdan Biś Lisowski aranżował wspólne inicjatywy SARP i Wydziału Architektury PK. Koordynował wyjazdy naukowo-badawcze z cyklu „Śladami Architektury” po europejskich miastach i obiektach architektonicznych, zapraszał przedstawicieli WA do współpracy przy organizacji Międzynarodowego Biennale Architektury w Krakowie oraz innych branżowych wydarzeń lub wystaw, angażował się w międzynarodowe warsztaty studenckie, a także wspierał przyszłych architektów w ramach Konkursu o Stypendium Twórcze SARP Kraków im. Prof. Bohdana Lisowskiego.
 
Bohdan Biś Lisowski jest członkiem Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Komitetu BIM przy PZITB, Sygnatariuszem Deklaracji BIM Standard PL, Członkiem Rady Muzeum Narodowego w Warszawie oraz Rady Muzeum Narodowego w Krakowie, Członkiem Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa, a w lipcu 2021 r. został wybrany do Rady Międzynarodowej Unii Architektów (UIA).
 
 
 
Daniel Kukla
(absolwent Wydziału Mechanicznego)
 
2Politechnikę Krakowską ukończył w 2006 r. Decydując się na zaoczny tryb studiowania, postanowił połączyć proces edukacji z pracą zawodową w firmie rodzinnej Hydrosprzęt Kukla Spółka, a także bezpośrednie konfrontowanie teorii z praktyką w przedsiębiorstwie, którego działalność koncentruje się na naprawach, remontach oraz odbudowie maszyn budowlanych. Otworzył serwis samochodowy, znacząco wzbogacając ofertę Hydrosprzętu. Obecnie, założony i prowadzony przez niego Dział Serwisu stanowi flotę 25 zabudowanych samochodów serwisowych oraz serwisantów, którzy swoje wsparcie oferują wyłącznie w terenie. 
 
Równolegle, Daniel Kukla prowadził zapoczątkowaną jeszcze podczas swoich studiów – współpracę naukowo-badawczą z Politechniką Krakowską. Do efektów tych wspólnych działań należy m.in. wykonanie prototypu innowacyjnego rozwiązania 3-komorowego siłownika hydraulicznego do realizacji badań odzysku energii w układzie napędowym minikoparki, udział w cyklicznych spotkaniach panelowych dotyczących opracowania programu studiów podyplomowych, utworzenie w swojej firmie specjalistycznego stanowiska diagnostycznego w ramach współpracy z Akademickim Inkubatorem Przedsiębiorczości PK i organizowanie wizyt oraz praktyk studenckich dla studentów Wydziału Mechanicznego. Wchodząca w struktury Hydrosprzętu profesjonalna chromownia do przeprowadzania procesu chromowania technicznego i profesjonalne stanowisko kontrolne do sprawdzania oraz diagnostyki silników spalinowych powstały przy ścisłej współpracy z Politechniką Krakowską.
 
 
Jerzy Feliks
(absolwent Wydziału Inżynierii Elektrycznej, obecnie: Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej)
 
3Na Politechnice Krakowskiej studiował w latach 1987-1992. Już w trakcie zdobywania wiedzy na uczelni, zaproponowano mu pracę w jej strukturach w ramach studenckiego stażu. Od 1992 r. pracował jako asystent. Po zdobyciu stopnia doktora nauk technicznych w 2001 r., rozpoczął pracę w Katedrze Inżynierii Systemów (obecnie: Katedra Informatyki Biznesowej i Inżynierii Zarządzania) na Wydziale Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej.
 
Naukowe zainteresowania Jerzego Feliksa koncentrowały się wokół możliwości wykorzystania metod sztucznej inteligencji, jako narzędzia wspomagającego podejmowanie decyzji oraz modelowania i symulacji procesów i systemów logistycznych. Swoją wiedzę prezentował w licznych publikacjach, a jedna z nich stała się podstawą wniosku o nadanie mu tytułu doktora habilitowanego złożonego na Uniwersytecie Technicznym w Ostrawie, gdzie następnie został mianowany docentem w dziedzinie zarządzania systemami przemysłowymi. W swoim naukowym dorobku, Jerzy Feliks ma również szerokie portfolio międzynarodowych projektów. Do kluczowych zagranicznych ośrodków akademickich czy przedsiębiorstw przemysłowych, z którymi Jerzy Feliks miał okazję współpracować, należy wymienić przede wszystkim Uniwersytet Techniczny w Clausthal-Zellerfeld (Niemcy), Uniwersytet Technicznych w Ostrawie (Czechy), firma Atlantec AG z Villich (Niemcy), Uniwersytet Techniczny w Koszycach (Słowacja) oraz Colorado State University, Fort Collins (Stany Zjednoczone). Uczestniczył też w licznych projektach i pracach badawczych, wykonywanych na zlecenie podmiotów przemysłowych lub instytucji finansujących działalność naukowo-badawczą. 
 
Obecnie dr hab. inż. Jerzy Feliks, prof. AGH sprawuje funkcję prodziekana ds. kształcenia Wydziału Zarządzania AGH. 
 
 
 
Marek Mazurek
(absolwent Wydziału Inżynierii Sanitarnej i Wodnej, obecnie: Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki)
 
4Studiował na Politechnice Krakowskiej w latach 1978-1983. Zaraz po zakończeniu studiów podjął pracę w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie. Pracuje w MPEC do dziś – obecnie pełni funkcję członka zarządu ds. eksploatacji. Dorobek zawodowy Marka Mazurka obejmuje przede wszystkim realizację infrastrukturalnych projektów. Do tych najważniejszych należą: współudział w przeprowadzaniu transformacji technicznej i organizacyjnej MPEC, kierowanie projektem modernizacji systemu ciepłowniczego Krakowa, realizacja czterech projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, przygotowanie i realizacja europejskich programów operacyjnych modernizacji i automatyzacji systemu ciepłowniczego Krakowa czy też współpraca z Krakowskim Holdingiem Komunalnym przy realizacji Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów.
 
Marek Mazurek był pomysłodawcą nowego kierunku – odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna. W 2018 r. został wyróżniony Nagrodą Rektora PK. 
 
 
 
 
Włodzimierz Kołtowski
(absolwent Wydziału Mechanicznego)
 
5Na Politechnice Krakowskiej studiował w latach 1975-1979. W ciągu swojej 40-letniej kariery w zawodzie konstruktora i projektanta urządzeń mechanicznych zrealizował i współpracował przy szeregu zaawansowanych technicznie projektów. Pracując w WSK PZL Krosno zajmował się oprzyrządowaniem technologicznym i specjalnymi narzędziami do produkcji podwozi lotniczych oraz innych części dla sprzętu wojskowego. Podczas współpracy z OBR-ERG Jasło koncentrował się na projektowaniu i konstrukcji maszyn oraz urządzeń do przetwórstwa materiałów wybuchowych i tworzyw sztucznych. Dla Nowego Stylu Krosno przygotowywał dokumentację wykonawczą, m.in. krzeseł obrotowych, odpowiadał też za organizację działu prototypowni i stacji badań. 
 
Współpracując z Total Walther Warszawa, zajmował się stałymi instalacjami gaśniczymi oraz wykonał wiele projektów instalacji gaśniczych gazowych na CO2. W strukturach Delphi Centrum Techniczne Kraków pełnił funkcję product engineera, a do jego obowiązków należało projektowanie, walidacja oraz wdrożenie do produkcji amortyzatorów do samochodów osobowych.
 
Włodzimierz Kołtowski z powodzeniem łączy nauki techniczne z literackimi pasjami. W swoim dorobku ma kilka wydawnictw, m.in.: „Niejeden marzy – fraszki i inne wierszyki”, „Pracowałem… - krótka historia pracy zawodowej”, „Rowerem przez Drzewicz – limeryki i inne wierszyki”.
 
 
 
Fot. Jan Zych