Drukuj
 
 
Trwa trzecia edycja – cieszących się bardzo dużym zainteresowaniem – bezpłatnych kursów doskonalących kompetencje językowe w zakresie języka specjalistycznego dostępnych na platformie edukacyjnej navoica.pl – pierwszej w Polsce platformie typu MOOC (ang. Massive Open Online Course – Masowy Otwarty Kurs Online). Kursy zostały przygotowane przez Studium Języków Obcych Politechniki Krakowskiej w ramach projektu „MOOC Języków” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. 
 
sjo logoNa projekt „MOOC Języków” realizowany przez Studium Języków Obcych Politechniki Krakowskiej składa się kilka bezpłatnych, ogólnodostępnych autorskich kursów językowych mających na celu podniesienie kompetencji w zakresie porozumiewania się w języku obcym branżowym. SJO zaplanowało cztery edycje kursów.
 
Obecnie rozpoczęła się trzecia, w której użytkownicy platformy edukacyjnej Navoica mają do dyspozycji sześć kursów: „English for Civil Engineering” (prowadzący: mgr Magdalena Cora i mgr Magdalena Bednarska-Wnęk), „English for Architecture” (prowadząca: mgr Alicja Półtorak-Filipowska), „Applying for a Job” (prowadzący: mgr Magdalena Cora i mgr Alicja Półtorak-Filipowska), „English for Computer Science” (prowadzący: mgr Agnieszka Łyczko i mgr Marcin Mały), „Niezbędnik Inżyniera – język niemiecki” (prowadzący: mgr Dariusz Guzik), „English for Academia” (prowadzący: mgr Zuzanna Małecka, mgr Agnieszka Łyczko i mgr Elżbieta Szabat).
 
Kurs „English for Civil Engineering” jest przeznaczony dla studentów uczelni technicznych oraz wszystkich, którzy uczą się lub wykorzystują w pracy język angielski specjalistyczny z zakresu inżynierii lądowej i budownictwa. Wymaganiem wstępnym jest znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B1. Cel ogólny kursu pt. „English for Architecture” to podniesienie kompetencji językowych i komunikacyjnych uczestników w zakresie języka angielskiego w dziedzinie architektury i urbanistyki, a przez to zwiększenie ich szans na rynku pracy. Kurs „Applying for a Job” przeznaczony jest dla wszystkich, którzy chcą poszerzyć swoją znajomość języka angielskiego związanego z rynkiem pracy oraz szukaniem zatrudnienia w środowisku międzynarodowym. Głównymi odbiorcami kursu są studenci ostatnich lat studiów oraz absolwenci studiów wyższych ze szczególnym uwzględnieniem studentów i absolwentów uczelni technicznych. Wymogiem wstępnym jest znajomość języka angielskiego na poziomie B2.
 
Uczestnicy kursu „English for Computer Science” z pewnością podniosą kompetencje językowe i komunikacyjne w zakresie języka angielskiego w dziedzinie informatyki. Kurs „Sprachhandbuch für Ingenieure” pozwoli przyszłym inżynierom zapoznać się z podstawowym słownictwem ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematycznych i przyrodniczych, a także podnieść kompetencje językowe w zakresie języka niemieckiego specjalistycznego. Celem kursu „English for Academia” jest wykształcenie kompetencji językowych i komunikacyjnych z zakresu języka akademickiego, przede wszystkim zagadnień związanych z funkcjonowaniem studenta oraz wykładowcy na uczelni.
 
Informacje na temat kursów oferowanych w ramach projektu „MOOC Języków” można znaleźć na stronie internetowej Studium Języków Obcych PK
 
Weź udział w kursie za pośrednictwem platformy navoica.pl.
 
(bk)